BfDI наложи глоби на доставчици на далекосъобщителни услуги

Глобата от 9,5 млн. евро е заради гореща линия на телекомуникационен оператор, която е давала информация само срещу посочване на имена и дата на раждане. През 2020 г. в германския федерален надзорен орган ще работят над 300 души

Цялата публикация „BfDI наложи глоби на доставчици на далекосъобщителни услуги“