Европейският комитет за защита на данните публикува първите стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни

Окончателният текст на датските SCC е публикуван в Регистър на решенията, взети от надзорните органи и съдилищата по въпроси, разглеждани в рамките на механизма за съгласуваност на сайта на ЕКЗД. Започна общественото обсъждане на одобрения проект на насоки за правото да бъдеш забравен от търсачките

SCC, приети от датския надзорен орган SA, са публикувани в Регистъра на EDPB за решения, взети от надзорните органи и съдилища по въпроси, обработени в механизма за съгласуваност.

През юли 2019 г. EDPB даде становище относно проекта на стандартни договорни клаузи (SCCs) за договори между администратор и обработващ, представени на комитета от Датския надзорен орган (SA). Стандартното споразумение за обработка съгласно чл. 28 (8) GDPR има за цел да помогне на организациите да изпълнят изискванията на чл. 28, параграфи 3 и 4.

EDPB започна общественото обсъждане на първата част от Насоки 5/2019 относно критериите за правото да бъдем забравени от търсачките в съответствие с GDPR.

Крайният срок за изпращане на коментари е 5 февруари 2020 г.  

Можете да споделите: