Европейският комитет по защита на данните публикува годишния си доклад

В доклада има връзки към най-важните насоки и решения на Европейския комитет по защита на данните (EDPB)

След като публикува доклада, EDPB го изпраща на Европейския парламент, Съвета и Европейската Комисия. В годишния доклад EDPB обобщава дейността си през годината и прави преглед на практическото прилагане на издадените насоки; препоръки и справки за добри практики; задължителни решения; равнищата на защита на данните на физическите лица в ЕС и в трети държави и международни организации.

В доклада има и раздел на значимите нарушения на неприкосновеността на личните данни.

Освен пълния доклад, комитетът публикува и негово резюме.

Можете да споделите: