Днес и утре се провежда Blue OLEx 2019 – упражнение за европейска киберсигурност

На 2 и 3 юли Агенцията на ЕС за киберсигурност, Европейската комисия и 23 държави-членки се събират за първи път на високо ниво в Париж за Blue OLEx 2019.

ENISA съобщи, че ще играе активна роля по време на упражнението за управление на кибер криза Blue OLEx 2019.  Ръководителите на националните органи за киберсигурност на държавите-членки на ЕС, Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност ще обсъждат в Париж европейската реакция при кибер криза.

Заключенията от това упражнение ще стимулират настоящите и бъдещите инициативи за по-тясно и по-ефективно сътрудничество между държавите-членки и институциите на ЕС. Домакин е Френската агенция за киберсигурност ANSSI, което е предложила съвместно с Испания различните заинтересовани страни да участват в тази симулация с няколко кратки сценария.

Можете да споделите: