Започна обменът на здравна информация в ЕС

Електронни рецепти и медицински данни могат да бъдат обменяни между държавите от ЕС благодарение на новата инфраструктура за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI). До 2021 г. двете услуги ще бъдат въведени постепенно в 22 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Вече е възможно лекар в Люксембург да получи електронна здравна информация на пациент, пътуващ от Чехия, съобщи днес Европейската Комисия. Здравната информация включва алергии, предписани медикаменти, предишни заболявания, хирургични операции и т.н.

От тази седмица Финландия и Хърватия обменят е-рецепти като финландските граждани вече могат да получат в хърватските аптеки лекарствата, предписани по електронен път от техния лекар във Финландия. От януари тази година над 2 000 финландски пациенти вече са имали възможност да получат лекарствата си в Естония. Комисар Мария Габриел  заяви, че очаква с нетърпение повече страни да изградят нужната инфраструктура, така че тези услуги да се използват от всички европейски граждани.

Правилата за защита на данните се спазват стриктно – пациентите трябва да дадат своето съгласие преди достъп до тези услуги. В специалната брошура за новите услуги е предвиден раздел за защитата на личните данни на пациентите.

22 държави-членки вече са част от цифровата инфраструктура за електронно здравеопазване и се очаква да обменят електронни рецепти и данни на пациентите до 2022 г. Седем държави-членки – Финландия, Естония, Чехия, Люксембург, Португалия, Хърватия и Малта ще са готови с обмена до края на 2019 г.

Очакванията са в дългосрочен план не само основна медицинска информация на пациента, но и целите здравни досиета да станат достъпни за всички страни в ЕС.

Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Можете да споделите: