Съвместно становище на EDPS и EDPB за обработката на данни за пациентите в при въвеждането на електронното здравеопазване

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) и Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) излязоха с първото си общо становище в отговор на запитване на Европейската Комисия относно обмена на данни за пациенти

Цялата публикация „Съвместно становище на EDPS и EDPB за обработката на данни за пациентите в при въвеждането на електронното здравеопазване“

Започна обменът на здравна информация в ЕС

Електронни рецепти и медицински данни могат да бъдат обменяни между държавите от ЕС благодарение на новата инфраструктура за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI). До 2021 г. двете услуги ще бъдат въведени постепенно в 22 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Цялата публикация „Започна обменът на здравна информация в ЕС“