Започна обменът на здравна информация в ЕС

Електронни рецепти и медицински данни могат да бъдат обменяни между държавите от ЕС благодарение на новата инфраструктура за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI). До 2021 г. двете услуги ще бъдат въведени постепенно в 22 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Цялата публикация „Започна обменът на здравна информация в ЕС“