Започна информационната кампания Be Data Aware на ICO

Кампанията, която в свободен превод може да се нарече „Влез в час с данните“, обяснява как хората да се грижат за личните си данни в социалните мрежи и по време на предизборни кампании

Особено впечатлява заглавието на информацията на сайта на  ICO – Helping people be data aware. Офисът на британския комисар по информацията (ICO) е изготвил материали освен за всяка от популярните социални мрежи, и за правата на хората при обработване на техните данни от политически партии и кандидати.

Разследване на ICO за използването на анализ на данни за политически цели разкри „задкулисна“ обработката на лични данни, включително алгоритми, анализ, групиране на данни и профилиране.

Една от препоръките на разследването е ICO да продължи да обучава обществеността относно въздействието на новите и развиващите се технологии и използването на анализи на данни в политическите кампании.

Кампанията Be Data Aware прави точно това. С редица ресурси, включително за изтегляне на информационни бюлетини за конфиденциалността и рекламните настройки, обяснения за това как работи онлайн микротаргетирането, тази нова кампания напомня на хората за техните права съгласно GDPR и как да ги упражняват.

Комисарят по информацията Елизабет Денхам заяви по повод на кампанията Be Data Aware, че новите технологии и анализи на данни осигуряват инструменти за свързване с гласоподавателите и директно насочване на посланията към тях въз основа на техните предпочитания и публикации. Но това не може да бъде за сметка на прозрачността, справедливостта и спазването на закона.

За повече информация за кампанията служи линкът ico.org.uk/bedataaware

Можете да споделите: