Тест за наркотици на работното място и GDPR

Холандският орган за защита на данните  Autoriteit Persoonsgegevens обяви, че служителите могат да бъдат тествани за употребата на алкохол, наркотици или лекарства по време на работното време, само по силата на закон.

Ако работодателят извършва такива тестове без законово основание, се  нарушават правилата за поверителност, смята холандският орган за защита на данните АР.

Според АР е разбираема грижата на работодателите да гарантират безопасността на работното място и че проблемите с алкохола, наркотиците и лекарствата могат да представляват заплаха. Но работодателите не могат просто да изискват от всички служители да участват в тест за алкохол, наркотици или лекарства. Резултатите от тези тестовете са здравни данни, а според GDPR тези данни се обработват на законово основание.

Затова за високорисковите професии това право е записано в закон, останалите професии трябва да се обърнат към законодателите. За служителите в областите на транспорта – пилоти, капитани и шофьори, тази възможност съществува.

Данните за здравето са сред така наречените „специални лични данни“, като например етническа принадлежност, сексуални предпочитания, политически убеждения и биометрични данни. Общият регламент за защита на данните (GDPR) защитава тези данни чрез обща забрана за тяхната обработка.

Един тест за алкохол, наркотици или лекарства от работодателя не е единственият начин да се попречи на служителите да работят под въздействие на вредни вещества.

Активната политика в областта на човешките ресурси, насочена към служителите и безопасността на работното място, включва и други мерки за предотвратяване употребата на алкохол и наркотици малко преди или по време на работното време. Като консултирането, например, от лекар на компанията, на служителите с проблемна употреба на алкохол, наркотици или лекарства.

Можете да споделите: