EDPB излезе с декларация за ускоряване на приемането на ePR

Европейския комитет за защита на данните (EDPB) прие декларация за ускоряване на работата по ePR и становище за взаимодействието между директивата за ePrivacy и GDPR от гледна точка на компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните

По време на осмото си пленарно заседание EDPB прие становище относно взаимодействието между Директивата за защитата на личния живот и електронните комуникации (ePrivacy Directive)  и Общия регламент за защита на данните (GDPR). Становището коментира компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните съгласно регламента и директивата.

EDPB излезе и с декларация във връзка с работата по проекта на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58 / ЕО.

Според комитета Регламентът за защитата на личния живот и електронните комуникации при никакви обстоятелства не трябва да намалява нивото на защита, предлагано от настоящата Директива 2002/58 / EО за защита на личния живот и електронни комуникации. EPR следва да допълва регламента за защита на личните данни относно обмена на електронни съобщения чрез осигуряване на допълнителни силни гаранции за всички видове електронни съобщения.

В тази Декларация европейските законодатели се призовават да положат по-големи усилия за приемането на новия регламент за защитата на личния живот и електронните комуникации, който е необходим за допълване на рамката на ЕС за защита на данните и поверителността на електронните съобщения.

 

Можете да споделите: