Програма за масова приватизация от октомври 1995 г.

Един от първите варианти на Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове е от октомври 1995 г.

Първоначално предложеният капитал е 90 млрд лева, а предприятията са 1227.

Програма за приватизация чрез инвестиционни бонове

Според ресорните министерства и комитети разпределението на предприятията е следното:

Министерство на промишлеността – 695 броя

Министерство на териториалното развитие и строителството  – 70 броя

Министерство на земеделието и хранителната промишленост – 306 броя

Министерство на транспорта – 73 броя

Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество – 21 броя

Министерство на културата – 1 брой

Комитет по туризма – 56 броя

Комитет по енергетика – 5 броя

Можете да споделите: