Програма за масова приватизация от октомври 1995 г.

Един от първите варианти на Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове е от октомври 1995 г.

Първоначално предложеният капитал е 90 млрд лева, а предприятията са 1227.

Цялата публикация „Програма за масова приватизация от октомври 1995 г.“