Приватизацията в Министерство на търговията през 1994 г.

„Търговски вестник“ 1994 г.: Как се правят търговете

 

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Кое е първото приватизирано външнотърговско дружество?

„Търговски вестник“ 1994 г.: Нови преговори за „Родопаимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Приватизацията на „Моновец“ ЕООД – хлебозаводът на Правец

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продажбата на „Булгарреклама“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: Покана за продажба на дялове от „Металургимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторен конкурс за обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: „Машиноекспорт“ внася жалба срещу Консолид Комерс

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване на „Булгарлизинг“?

 „Търговски вестник“ 1994 г.: „Булгарлизинг“ увеличава капитала си

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева

„Търговски вестник“ 1994 г.: Тайната приватизация на „Булгарлизинг“, продажба на акции на „Булгартабак“ и една оферта за „Родопаимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторна заповед за определяне на купувач на „Мототехкар“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продава се издателство „Булгарреклама“

Можете да споделите: