Правителството одобри Протокола за изменение на 37-годишната Конвенция за защита на данните

Действалата 37 години Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, се модернизира след  Срещата на Комитета на министрите на Съвета на Европа на 18 май тази година. Бяха нужни 7 години интензивна работа и преговори, за да се актуализира документът, който от 1981 г. беше единственият международен правен обвързващ инструмент за всички страни по света по отношение на защитата на личната неприкосновеност и личните данни.

Комисията за защита на личните данни съобщи на 28 май 2018 г., че на 128-ата Среща на Комитета на министрите на Съвета на Европа в Елсиноре, Дания бе приет  Протоколът (CETS № 223) за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни (ETS № 108) и бе одобрен обяснителният доклад. Протоколът ще бъде открит за подписване на 25 юни 2018 г. в Страсбург по време на третата сесия на Парламентарната асамблея.

При приемането на протокола министрите подчертаха значението на бързото присъединяване на максимален брой страни, за да се улесни формирането на всеобхватен правен режим за защита на данните в рамките на модернизираната Конвенция и призова държавите-членки и другите страни по Конвенцията за незабавно започване на процеса съгласно националното им законодателство, водещо до ратифициране, одобряване или приемане на настоящия протокол.

По време на 36-то пленарно заседание на Комитета по Конвенция 108, което се провежда в периода 19-21 юни 2018 г. в Страсбург, специално събитие ще бъде посветено на осъвременената Конвенция и нейното бъдещо прилагане и изпълнение.

Можете да споделите: