Правителството одобри Протокола за изменение на 37-годишната Конвенция за защита на данните

Действалата 37 години Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, се модернизира след  Срещата на Комитета на министрите на Съвета на Европа на 18 май тази година. Бяха нужни 7 години интензивна работа и преговори, за да се актуализира документът, който от 1981 г. беше единственият международен правен обвързващ инструмент за всички страни по света по отношение на защитата на личната неприкосновеност и личните данни.

Цялата публикация „Правителството одобри Протокола за изменение на 37-годишната Конвенция за защита на данните“