НАП показа бутона, чрез който институциите гледат личните ни данни

Предстои да поискам от приходното ведомство да ми покажат кога и на кого са давали достъп до моите данни

Вчера НАП небрежно съобщи, че

НАП пренасочва потребителите към новия си Портал за електронни услуги

„От 18 ноември клиентите на данъчната администрация, които ползват електронните услуги на НАП, ще бъдат пренасочвани към изцяло обновения е-портал, достъпен на адрес: https://portal.nra.bg/. Връзката от сайта на НАП, както и познатият линк за старата платформа: https://inetdec.nra.bg/ ще водят към новия Портала за електронни услуги. При избор на посочените връзки, потребителите ще имат 10 секунди, в които ще бъдат информирани, че са пренасочени към обновената е-платформа.
За удобство на потребителите, достъпът до стария портал за електронни услуги няма да се спира, като връзка към него е поставена в горния десен ъгъл на заглавната страница на обновения е-портал.
Повече информация за новия Портал за електронни услуги клиентите могат да получат на сайта на НАП или на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700 (обаждането е на цена, съобразно тарифата на съответния оператор). “

Когато влезем в портала правят впечатление 2 неща – първо, използва се  reCAPTCHA и  Декларацията за поверителност и Общите условия на Google.

И второ, новият бутон Контролиран достъп – институции. Затова проверявам дали не е станало чудо и НАП да е обяснил кой има достъп до чувствителната ми финансова информация. Не е:

Кога можем да разкрием Ваши лични данни?

Националната агенция за приходите прилага комплекс от организационни и технически мерки, за да защити Вашите лични данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до същите.

Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Затова ще подготвя искане до НАП да ми предостави списък на всички, които последните 10 години са искали достъп до информация за мен, както и основанията за това.

Можете да споделите: