Създават Европейска инвестиционна платформа за киберсигурност

Търсят се инвестиции с публично-частно партньорство

Неправителствената организация Европейската организация за киберсигурност (ECSO) и Европейският инвестиционен консултативен център, съвместна консултативна инициатива на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия, обявиха на 7 октомври участието си в проучване за осъществимост на проектирането и създаването на Европейска инвестиционна платформа за киберсигурност (ECIP). Очаква се новата платформа да привлече повече инвестиции на европейския пазар за киберсигурност. Проучването за осъществимост ще бъде извършено от Консултативния център заедно с експерти от групата на ЕИБ и PricewaterhouseCoopers като консултант. Това публично-частно сътрудничество е инициирано от Баския център за киберсигурност (BCSC).

Изследването е първата стъпка към по-всеобхватен публично-частен паневропейски подход в подкрепа на инвестициите в киберсигурността. Поставяйки основите за Европейска инвестиционна платформа за киберсигурност, проучването за осъществимост ще разгледа възможностите за привличане на големи международни инвеститори в Европа. Той също така ще анализира различни възможности за подпомагане на малки и средни компании за киберсигурност, за да им позволи да се разширят, да останат в Европа и да се конкурират на световния пазар. Освен това изследването ще разгледа начините за насърчаване на частните инвестиции чрез предоставяне на достъп и опростяване на информацията за пазара на киберсигурността на Европейския съюз и възможностите за създаване на специализирани програми за техническа помощ за инвеститори и клиенти.

Според Крис Питърс, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и бивш вицепремиер на Белгия с подкрепата на Консултативния център и с обединени усилия ще се направи задълбочен анализ на пазара, който ни позволява да проектираме инструментите, необходими за подпомагане на нашите стартиращи фирми и да създадем глобално водеща и по-автономна европейска екосистема за киберсигурност.

Хавиер Диегес, директор на Баския център за киберсигурност и съпредседател на работната група за международно сътрудничество на Европейската организация за киберсигурност е цитиран да казва, че стратегическата цел на инициативата за киберсигурност е да насърчава и привлича инвестиции в европейски стартиращи фирми в областта на киберсигурността и МСП, за да продължи да развива компетентността и стратегическите решения в Европа.

Можете да споделите: