НСИ откри нови преброителни центрове в страната

На имейл адрес codecensus2021@nsi.bg  могат да се изпратят уникалните преброителни кодове

Националният статистически институт съобщи, че открива нови преброителни центрове в страната.

На 8 октомври институтът обяви: Списък на преброителните пунктове, които ще работят на 9 и 10 октомври (събота и неделя) в София

ОБЩИНА АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ
Връбница Общината от 10:00 до 17:00 ч.
Възраждане Зона Б-5, бл.14 от 10:00 до 17:00 ч.
Изгрев Ул. „Антон Чехов“ № 16А от 9:00 до 17:00 ч.
Искър Дружба 1, бл.40, ет.2 /сграда на паспортна служба/ от 10:00 до 17:00 ч.
Красна Поляна Сградата в двора на общината от 9:00 до 18:00 ч.
Красно село Община от 9:00 до 17:00 ч.
Лозенец до РУ на ул. „Крум Попов“ от 9:00 до 17:00 ч.
Надежда Общината от 8.30 до 13:00 ч.
Овча Купел Общината от 8:00 до 14:00 ч.
Подуяне ж.к. Хаджи Димитър, ул. „д-р Албърт Лонг“ / трафопост между блок 119 и блок 120 / от 10:00 до 19:00 ч.
Сердика Община от 9:00 до 19:00 ч.
Слатина ж.к. Христо Смирненски, бл.33А – партер от 10:00 до 17:00 ч.
Студентски Община от 9:00 до 15:00 ч.
Триадица ул. „Бяла Черква“ № 16 от 10:00 до 20:00 ч.
Люлин ж.к Люлин-4, пенсионерски клуб до бл.427 от 10:00 до 17:00 ч.
Младост ул. „Методи Андонов“ № 46 от 10:00 до 17:00 ч.
Витоша,кв.Княжево читалището на кв.Княжево от 9:30 до 18:00 ч.
Витоша, с. Владая ул. „Войнишко въстание“ № 61-пунктът за зареждане на карти от 10:00-12:00; 15:00-17:00 ч.
Витоша, кв. Драгалевци читалище „Св.св Кирил и Методий“ от 10:30-13:00; 15:00-17:00 ч.
Банкя Бившата аптека на бул. “ Цар Освободител“ от 10:00 до 16:00 ч.

НСИ призова хората, които не са посетени от преброител, да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и да я изпратят.

Подпомагащи центрове за преброяването във всички столични райони започнаха работа вчера, 5 октомври 2021 година. Допълнителни пунктове са открити и в страната.

В съобщението на НСИ се казва:

„Всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да го направи с помощта на експерти в центровете. Там ще попълнят преброителната му карта и ще му обяснят всичко, което го интересува.

„Призоваваме хората да отидат в преброителните пунктове, за да ни помогнат да направим обективна моментна снимка как живее обществото ни“ – заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски. Той допълни, че допълнителните центрове се разкриват, тъй като много от преброителите се отказват от предварително поетите ангажименти, основно заради нарастващия риск от COVID-19. Проблемът е най-вече в големите градове, където живее значителна част от населението на страната.

Алтернативен начин да се включите в преброяването е и да разпечатате сами преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана на интернет сайта на преброяването https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“.  След като попълните картата, имате три варианта – да я изпратите сканирана на census2021@nsi.bg , да я пуснете по пощата на адрес: София 1038, ул.“Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ, или да я донесете лично.

НСИ открива и нов имейл адрес codecensus2021@nsi.bg , на който хората, които  са се преброили електронно, могат да изпратят уникалните преброителни кодове. В писмото си освен кода те трябва да напишат и община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент), където живее и се е преброило съответното домакинство.

При желание всеки би могъл да издиктува кода си и на телефонните линии на преброяването – *2021 и  (02) 9078 430.“

„Включи се, защото си важен!“, призовава НСИ.

Списък на всички преброителни центрове и пунктове

ТСБ Област Община Населено място Адрес Работно време
Югозапад Благоевград Благоевград Благоевград ул. „Груев“ № 38 Всеки делничен ден: 9.00 – 17.30 ч.
Югозапад Благоевград Петрич Петрич ул. „Цар Борис III“ № 11 в сградата на ГУМ Всеки делничен ден: 9.00 – 17.00 ч.
Югозапад Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул. „Добруджа“ № 2А 9.00 – 17.30 ч.
Югозапад Перник Перник Перник ул. „Отец Паисий“ № 2 8.30 – 18.00 ч.
Югозапад София Столична София ул. „Панайт Волов“ № 2 9.00 – 18.00 ч. всеки ден
Югозапад София Столична Връбница Община всеки делничен ден от 13.00 до 16.30 ч.
Югозапад София Столична Възраждане Зона Б-5, бл. 14 всеки делничен ден от 13.00 до 17.00 ч.
Югозапад София Столична Изгрев ул. „Антон Чехов“ № 16А всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 ч.
Югозапад София Столична Искър ж.к. „Дружба – 1“, бл. 40, ет. 2 (сграда на паспортна служба) всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 ч.
Югозапад София Столична Красна поляна Сградата в двора на общината всеки делничен ден от 9.00 до 18.00 ч.
Югозапад София Столична Красно село Община всеки делничен ден от 9.00 до 16.00 ч.
Югозапад София Столична Лозенец до РУ на ул. „Крум Попов“ всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч.
Югозапад София Столична Надежда Община всеки делничен ден от 10.00 до 18.00 ч. събота и неделя от 8.30 до 13.00 ч.
Югозапад София Столична Овча купел Община всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч.
Югозапад София Столична Подуяне ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Албърт Лонг“ (трафопост между бл. 119 и бл. 120) всеки ден от 13.00 до 17.00 ч.
Югозапад София Столична Сердика Община всеки делничен ден от 9.00 до 19.00 ч.
Югозапад София Столична Слатина ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 33А – партер всеки делничен ден от 13.00 до 18.30 ч.
Югозапад София Столична Студентски Община всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч.
Югозапад София Столична Триадица ул. „Алабин“ № 54 всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч.
Югозапад София Столична Люлин ж.к. „Люлин – 4“, пенсионерски клуб до бл. 427 всеки делничен ден от 13.00 до 18.00 ч.
Югозапад София Столична Младост ул. „Методи Андонов“ № 46 всеки делничен ден от 14.30 до 18.00 ч.
Югозапад София Столична Витоша,кв. Княжево читалището на кв. „Княжево“ всеки  ден от 10.00 до 18.00 ч.
Югозапад София Столична Витоша, с. Владая ул. „Войнишко въстание“ № 61 – пункт за зареждане на карти 9.10.: 10.00 – 12.00 ч.; 15.00 – 17.00 ч.
10.10.: 10.00 – 12.00 ч.; 15.00 – 17.00 ч.
Север Велико Търново Велико Търново Велико Търново ОСИ – Велико Търново, ул. Никола Габровски № 61, ет. 6 9.00 – 18.00 ч.
Север Габрово Габрово Габрово ОСИ – Габрово, ул. „Алеко Константинов“ № 65, ет. 3 9.00 – 18.00 ч.
Север Русе Русе Русе ОСИ – Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16, ет. 11 9.00 – 18.00 ч.
Север Разград Разград  Разград ОСИ – Разград, ул. „Бели Лом“ № 15, ет. 5, ст. 47 9.00 – 18.00 ч.
Север Силистра Силистра Силистра ОСИ – Силистра, ул. „Шар планина“, № 75, ет. 7 9.00 – 18.00 ч.
Юг Хасково Хасково Хасково бул. „България“ № 152, ет. 6, офис 601 9.00 – 17.00 ч.
Юг Пловдив Северен Пловдив бул. „Цар Борис III“ № 22А 14.00 – 20.00 ч.
Юг Пловдив Пловдив Пловдив бул. „Санкт Петербург“ № 59 9.00 – 18.30 ч.
Юг Пловдив Асеновград Асеновград ул. „Цар Иван Асен II“ № 24 8.30 – 17.00 ч.
Юг Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. „Константин Величков“  № 20 8.30 – 17.00 ч.
Северозапад Ловеч Ловеч Ловеч ул. „Д-р Съйко Съев“ № 56, ет. 3 всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 ч.
Северозапад Монтана Монтана Монтана ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 2 9.00 – 20.00 ч.
Северозапад Видин Видин Видин ОСИ – Видин, Южна промишлена зона № 49 8.30 – 17.00 ч.
Североизток Шумен Шумен гр. Шумен бул. „Велики Преслав“ № 47 8.00 – 17.00 ч.
Североизток Шумен Каолиново гр. Каолиново пл. „Украйна“ № 4, ет. 2, ст. 3 8.30 – 16.00 ч.
Североизток Търговище Търговище гр.Търговище ул. „Митрополит Андрей“ № 51 8.30 – 17.00 ч.
Североизток Добрич Добрич гр. Добрич ул. „Независимост“ № 7 8.30 – 17.00 ч.
Североизток Варна Варна Варна бул. „Сливница“ № 191, ет. 5 8.30 – 17.00 ч.
Североизток Варна Одесос Варна район „Одесос“ – ул. „Стефан Караджа“ № 30 8.30 – 17.00 ч.
Североизток Варна Младост Варна район „Младост“, ж.к. „Трошево“, бл. 10 8.30 – 17.00 ч.
Североизток Варна Аспарухово Варна район „Аспарухово“, бул. „Народни будители“ № 2 8.30 – 17.00 ч.
Североизток Варна Приморски Варна район „Приморски“, бул. „Генерал Колев“ № 92 8.30 – 17.00 ч.

 

 

Можете да споделите: