Започнаха посещенията на преброителите

Как да сте сигурни, че човекът, който звъни на вратата Ви, е преброител? Как се броят лицата, които са под карантина?

Преброителите започват обхода в предварително определените участъци от  18 септември, и ще продължат до 10 октомври*. Те ще минават между 8.00 и 20.00 ч. всеки ден, включително в събота, неделя и празничните дни, съобщи НСИ.

„Задачата им е да опишат всички жилищни сгради, необитаваните жилища и да преброят домакинствата, които не са се преброили онлайн или не възнамеряват да го направят електронно до 30 септември.

Преброителите ще разполагат с уникалните кодове на електронно преброените домакинства. Въпреки това съветваме хората да пазят кода, който са получили, след като са се преброили онлайн.

Електронното преброяване ще продължи до 30 септември. Удължаването на срока не променя графиците на преброителите. Те са инструктирани да спазват всички противоепидемични мерки и разполагат със защитни средства.

В страната преброителите използват различни практики за събиране на кодовете от хората, които са се преброили електронно. Освен сините „закачалки“ те залепват съобщения във входовете със своя телефон или имейл. Независимо как преброителят е оставил контактната информация, можете да се свържете с него и да предадете кода. Ако по някаква причина Ви е невъзможно, не се безпокойте – няма да бъдете глобени, а преброяването Ви е завършено и валидно, съобщава НСИ.

Как да сте сигурни, че човекът, който звъни на вратата Ви, е преброител?

Първо – преброителят задължително трябва да се представи и покаже своята служебна карта, на която има негова снимка, трите имена и идентификационен номер, даден от НСИ.

Второ – преброителят трябва да Ви уведоми ясно за целта на преброяването и да Ви представи преброителна карта, на гърба на която има писмо от председателя на НСИ, в което са описани целите на преброяването.

Трето – Ако изпитвате съмнение относно легитимността на преброителя,  можете да позвъните на *2021, където да продиктувате имената и служебния номер на преброителя. Операторите ще извършат проверка и ще потвърдят дали преброителят във Вашия участък се казва така.

Четвърто – Всеки преброител има синя маска, на която е изписано „Преброяване 2021“.

Всички преброители са преминали предварителна проверка за чисто съдебно минало, навършили са 18 години и имат минимум средно образование. От вчера те започнаха обхода на разпределените им участъци в цялата страна. Преброителите ще преброяват само хората, които не са се преброили вече електронно или не желаят да го направят онлайн сами.

Към 6 ч. тази сутрин през електронната система на преброяването са се преброили 1 471 382 души, които живеят в 646 077 домакинства. Най-много хора са се преброили електронно в София (столица), където и населението е най-многобройно. За второто място по брой преброени се борят Пловдив и Варна, следвани от Бургас, Стара Загора и Русе. Ако се сравни обаче делът на хората, които са се преброили спрямо населението на областта, на първо място остава област София (столица), следвана от Варна. На трето място с почти равни дялове са Габрово и Русе.

Напомняме, че чрез електронната система можете да се преброите само от български IP адрес. Ако по някаква причина в момента сте в чужбина, помолете близките си в България да ви преброят.

Как се броят лицата, които са под карантина?

При провеждане на преброяване с преброител чрез посещения в домакинствата се спазват всички въведени противоепидемични мерки с Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 на Главния държавен здравен инспектор. По-важните от тях са:
– Задължително носенето на защитна маска за лице, покриваща устата и носа, от преброителите по време на преброяването при посещения в домакинствата, както и от лицата в домакинството.
– По време на фактическото преброяване се спазва физическа дистанция от поне 1,5 м между преброителите и лицата от домакинството.
– Редовна дезинфекция.
В случай, че се наложи комуникация с лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, се прилага следната процедура:
– Лицата информират преброителя, без директен контакт, за предписаната карантина, респ. изолация и за това дали са се преброили електронно.
– Преброителят трябва да поиска телефон за връзка с член на карантинираното/ изолираното домакинство.
– Преброителят уведомява контрольора, който чрез отговорника от съответното ОСИ проверява дали лицата в жилището са се преброили електронно и предоставя кода на преброителя.
– Преброителят осъществява връзка по телефон с член на карантинираното/ изолираното домакинство за допълнителни уточнения – брой на електронно преброените лица в домакинството и т.н.
– В случай, че лицата в карантинираното домакинство не са се преброили електронно, преброителят извършва преброяването по телефон.“

* Преброителите ще посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 ч. на 10 октомври 2021 година. Промяната е записана в Решение № 61 от 21 януари 2021 г. на правителството и удължаването на срока за обход на преброителите е с една седмица.

Можете да споделите: