Глобиха компания с магазини за сладолед заради камера за видеонаблюдение на служители

Исландският надзорен орган определи санкцията на 34 000 евро

Исландският орган за защита на данните издаде решение за административна глоба в размер на 5 000 000 исландски крони ISK (34 000 евро) на местна компания, която управлява пет магазина за сладолед.
Един от непълнолетните служители на компанията подал жалба до исландския надзорен орган, че помещение, използвано от служителите за преобличане в работната им униформа, е под постоянно видеонаблюдение.

Служителят също се е оплакал, че не е получил уведомление или информация относно наблюдението и липсата на надпис и обозначаване.

Пет камери за наблюдение, които записват служители и клиенти, са инсталирани в салона за сладолед на компанията от съображения за сигурност. Исландският DPA потвърждава след проверка, че служителите нямат достъп до нужната им зона за смяна на дрехи, която да не е под наблюдение.

Исландският DPA стига до заключението, че личните данни на жалбоподателя не са обработени законно, справедливо или по прозрачен начин, нито са адекватни, уместни и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които са обработени.

Според надзорния орган компанията не е информирала служителите си за личните данни, събрани чрез система за видеонаблюдение, и техните права в съответствие с член 13 от GDPR.

Освен това надписите и обозначенията, показващи видеонаблюдението в салона за сладолед, са оценени като недостатъчни както в зоните на служителите, така и в зоната за обслужване на клиенти. Компанията също така не е сътрудничила изцяло на надзорния орган.

Сред факторите при вземането на решение за размера на глобата е, че е установено, че компанията нарушава множество разпоредби на Исландския закон № 90/2018, относно защитата на данните и обработката на лични данни и GDPR. Освен това субектите на данни, засегнати от тези нарушения, включително жалбоподателят, в много случаи са непълнолетни служители, чиито лични данни заслужават специфична защита съгласно GDPR. Счита се също, че работодателите имат отговорност да осигурят безопасно работно място, което да отговаря на правилата и разпоредбите, издадени съгласно GDPR.

Компанията е инструктирана да спре видеонаблюдението на зоната за служители и да изтрие всички записи от тази камера. Компанията също беше инструктирана да актуализира и прилага процедури, които гарантират, че служителите получават достатъчно информация за видеонаблюдението и правата им по отношение на това.

Можете да споделите: