Няколко важни британски консултации, свързани със защитата на личните данни

Темите са от международни трансфери през анонимизация чак до заетостта

Британският надзорен орган по защита на данните ICO на 12 август започна консултации относно практиките за защита на данните и заетостта, които да помогнат за оформяне на насоки.

Досега са публикувани подробни насоки за практиките по заетостта, включително кодекса за трудовите практикидопълнителни указания и кратко ръководство.

ICO планира да замени съществуващите насоки с нов, по-удобен за потребителя онлайн ресурс.

Службата на комисаря търси информация от съответните заинтересовани страни, включително работодатели, професионални асоциации, тези, които представляват интересите на персонала, агенции за подбор на персонал, органи за разрешаване на трудови спорове, работници, доброволци и служители, както и доставчици на технологични решения за заетост.

Пише, че когато се използва терминът „работник“, се имат предвид служители, изпълнители, доброволци, изпълнители – тъй като всички тези взаимоотношения ще бъдат обхванати от насоките.

Има два начина за участие в проучването. Може да се попълни онлайн анкета, или да документ в Word.

Крайният срок е 21 октомври 2021 г.

ICO се консултира и за това как организациите могат да продължат да защитават личните данни на хората, когато те се прехвърлят извън Обединеното кралство.

На 11 август 2021 г. ICO започна обществено обсъждане относно своя проект за международно споразумение за трансфер на данни (IDTA) и насоки.

Когато организациите изпращат лична информация в държава извън Обединеното кралство, те трябва да гарантират, че правата на хората за защита на данните продължават да бъдат защитени. IDTA е договор, който организациите могат да използват при прехвърляне на данни към държави, които не са обхванати от решенията за адекватност.

IDTA ще замени настоящите стандартни договорни клаузи (SCCs), за да вземе предвид обвързващото решение на Европейския съд по дело, широко известно като „Schrems II“, пише на сайта на ICO.

Консултацията е разделена на три раздела, крайният срок за становища е 17:00 часа на 7 октомври 2021 г.

 

 

Продължава и консултацията относно насоките по темите анонимизация, псевдонимизация и технологии за повишаване на поверителността, която започна на 28 май 2021 г.

Тази консултация продължава до 28 ноември 2021 г .

Питат кога личните данни могат да се считат за анонимизирани, дали е възможно да се анонимизират данните адекватно, за да се намалят рисковете, и какви могат да бъдат ползите от анонимизацията и псевдонимизацията.

Периодична се дават нови теми за коментари, например насоки за управление на риска от повторна идентификация.

Ще има ръководство за техники за псевдонимизация и най-добри практики, изисквания за отчетност и управление в контекста на анонимизация и псевдонимизация, как анонимизацията и псевдонимизацията се прилагат в контекста на изследванията; ръководство за технологии за повишаване на поверителността (PETs) и тяхната роля в безопасното споделяне на данни; технологични решения – проучване на възможни възможности и най-добри практики за изпълнение; и опции за споделяне на данни и казуси.

Можете да споделите: