НАП: Нов портал със стари проблеми

Колкото и да не искам да ходя до офиса на приходната агенция, все по-често ми се налага

Имам електронен подпис и си мисля, че има смисъл да го използвам колкото се може по-често. Всеки месец трябва да се подава декларация образец 1 в НАП и затова искам да я подписвам електронно. Ама и днес не стана.

В сайта на НАП намирам следното съобщение:

„Уважаеми клиенти,
Национална агенция за приходите предоставя на своите клиенти обновен Портал за е-услуги, достъпен на адрес https://portal.nra.bg/. Порталът предлага на потребителите нов принцип на идентификация, нова навигация, лесен достъп до информацията за всяка една услуга и функционалност, която улеснява декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски.

Обръщаме внимание, че потребителите, които използват ПИК или КЕП не трябва да предприемат допълнителни действия, за да се идентифицират в обновения Портал, тъй като е извършена миграция, с която правата на достъп и упълномощавания са прехвърлени автоматично.

В случай, че е извършено едно и също упълномощаване на едни и същи лица и в двата Портала, ще се приеме, че потребителите, които са го извършили, са преминали вече към новия Портал и упълномощаването от стария няма да се прехвърля.

Потребителите, които са ползвали Портала с КЕП, ще продължат да имат пълен или частичен достъп за същите задължени лица, услугите за тях, както досега. Те ще могат сами да заявяват достъп до други задължени лица, да предоставят достъп до тяхното задължено лице, както и да преупълномощават трети лица, без да се налага, на която и да е от страните да посещава офис на НАП.

За потребителите с ПИК е важно да се отбележи, че при преминаване към обновения Портал за е-услуги на НАП, текущите им достъпи ще бъдат запазени и не са необходими действия от тяхна страна.

Повече информация за новия Портал за електронни услуги клиентите могат да получат на сайта на НАП или на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700.“

Звучеше обнадеждаващо функционалност, която улеснява декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски.

Ама не се получи. Появи се това съобщение.

Не можах да прикача файла на декларацията. Въпреки че най-накрая успях да обновя  програмата.

Защото неискаше да се разархивира Версия 13.04 на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

rar , 2.16 MB, 03.08.2021

Виждате ли проблема –   rar.

Преди 10 години мислех, че сме решили проблема от използването от администрацията на платени програми. Ало, електронното управление, загубихме връзката нещо.

Както и да е, инсталирах rar, след като използвах програмата я изтрих.

Подготвих си файла за НАП, днес поисках да го подам, ама не. Утре ще пробвам пак и ако не стане, пак ще ходя до офиса.

Можете да споделите: