Какво написах в жалбата си за нарушаване на GDPR от СуперХостинг?

Още утре ще сезирам Комисията за защита на личните данни

След като през миналата седмица случайно разбрах, че съм станала клиент на Суперхостинг.бг, днес погледнах как те изпълняват задълженията си по GDPR. Оказа се, че освен че известието на сайта им не покрива изискванията на регламента, многократно са нарушили правата ми, обработвайки моите лични данни.

Затова утре ще подам жалба в Комисията за защита на личните данни, като ще настоявам за бърза проверка на случая поради изключително големия брой засегнати лица и ролята на компанията във времената на дигитализация

В документа, наречен Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) пише:

„В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, СуперХостинг.БГ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.“

Проверката на КЗЛД ще установи откога СуперХостинг.бг обработва моите лични данни, защото са закупили компанията, на която аз съм клиент – ICN.

Никъде  в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) не става ясно как обработват точно личните данни на бившите клиенти на ICN.

В регистъра на ДПО няма администратор на лични данни с наименование „СуперХостинг.БГ“ ЕООД. Намирам регистрирано ООД. Дали са и телефон  на КЗЛД, който няма връзка с темата: 02 915 3 518.

В текста се говори за „Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за хостинг услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.“

Заради безумната пунктуация е трудно да се схване смисълът, но разбирам, че длъжностното лице е направило оценка на въздействието, което, ако не е нарушение на  GDPR, то поне не е добра практика.

Като „Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.“ Не могат да използват това основание, защото нита съм се съгласявала, нито имам договор с тях.

Разбира се, че ще поискам Комисията за защита на личните данни да провери какво пише в договора за покупката на ICN относно моите лични данни.

Ще се видим в Комисията!

Можете да споделите: