Нарушаване на GDPR донесоха на бюджета 7768 лева от глоби

В отчета за 2020 година на Комисията за защита на личните данни се казва, че са извършени 144 проверки от 11 служители при почти 600 сигнала

На графиката е изобразено съотношението между административната обезпеченост на звеното, осъществяващо контролна дейност, и нарастването на обема на работа по извършване на проверки по жалби и сигнали (Фиг. 6).

Общ брой извършени проверки за периода 2017 – 2020 г.: 383 бр. (Фиг. 7)

Общ брой издадени НП и сума на наложените санкции за периода 2016  – 2020 г.: 74 бр. НП и 6 275 500 лв. (Фиг. 8)

Общ брой обжалвани НП за периода 2016 – 2020 г.: 36 бр. (Фиг. 9)

Общ брой отменени НП за периода 2016-2020 г. – 9 бр.

  • 2016 г. – 5 бр. отменени НП;
  • 2017 г. – 3 бр. отменени НП;
  • 2018 г. – няма отменени НП;
  • 2019 г. – 1 бр. отменено НП;
  • 2020 г. – няма отменени НП.

През 2020 г. с НП на председателя на КЗЛД са наложени санкции на стойност 87 062,73 лв., събраните приходи по издадени наказателни постановления са 7768 лева, като 768 лв. са събрани принудително от НАП.

Можете да споделите: