Британското правителство продължава усилията да изравни по надеждност паспорта и дигиталната самоличност

Обявиха план за достигане на правната сила на шофьорските книжки и банковите извлечения

Британското правителство публикува планове за създаване на нова система, която да направи дигиталните самоличности толкова надеждни и сигурни, колкото официалните документи, като паспортите.

Цифровите идентичности позволяват на хората лесно и бързо да докажат своята самоличност, например при покупка на къща или започване на нова работа, без времето, усилията и разходите, които понастоящем са свързани с използването на физически документ. Цифровите самоличности са лесен начин да ни помогнете да докажем кои сме, без да са необходими физически документи. Те също могат да ни помогнат да докажем неща за нас, като например нашата възраст или нашата квалификация, пише в съобщението.

Технологията, която може да приеме редица форми, като приложение за телефон или друга уеб базирана услуга, има много предимства пред хартиените документи. Например през 2019 г. са регистрирани 220 000 случая на злоупотреба с лични данни и представяне под чужда самоличност. Цифровите самоличности могат да помогнат за намаляване на тези случаи, тъй като те са много по-трудни за достъп и подправяне от измамниците.

Те също така повишават неприкосновеността на личния живот, като ограничават личната информация, която една организация вижда точно до това, което се изисква. Например, някой, който купува стоки с възрастово ограничение, ще може да докаже, че е над 18 години, без да е необходимо да разкрива рождената си дата, име или адрес.

Решенията за онлайн удостоверяване, самоличност и допустимост могат да увеличат сигурността, лекотата на използване и достъпността до обществени услуги. Те са от основно значение за повишаване на ефективността и ефективността на обществените услуги. Те също така ще подобрят способността на хората да работят уверено в една все по-цифрова икономика.

Затова до 13 септември ще се събират мнения и предложени как трябва да функционира системата за цифрова идентичност, включително предложения за орган, който ще следи дали организациите спазват нормите за дигитална идентичност.

Правителството стартира консултация относно предложения за ръководен орган, натоварен да гарантира, че организациите следват правителствени правила, разработени заедно с индустрията и публикувани в проектна форма по-рано тази година, които позволяват на компаниите за цифрова идентичност да докажат, че спазват най-високите стандарти за сигурност и неприкосновеност на личния живот.

Органът – който би могъл да се помещава в съществуващ регулатор – ще има правомощия да издава лесно разпознаваем знак за доверие на фирми за цифрова идентичност, който удостоверява, че данните на хората ще се обработват безопасно. Структурата ще работи с организации, за да предприеме активни действия за предотвратяване и разрешаване на разкриването на измами и инциденти със сигурността, както и насърчаване на включването.

Министърът на цифровата инфраструктура Мат Уорман е цитиран да казва, че  плановете ще гарантират, че хората могат да вярват на приложението в джоба си, колкото и на паспорта си, когато доказват самоличността си.

Използването на цифрова идентичност няма да бъде задължително и хората ще запазят възможността да използват хартиени документи.

Можете да споделите: