Британското правителство продължава усилията да изравни по надеждност паспорта и дигиталната самоличност

Обявиха план за достигане на правната сила на шофьорските книжки и банковите извлечения

Цялата публикация „Британското правителство продължава усилията да изравни по надеждност паспорта и дигиталната самоличност“