Асоциация „Активни потребители“ знае ли, че BEUC е подала жалба срещу WhatsApp?

Причината е натиск върху потребителите за приемане на новите правила за поверителност на компанията, която има проблеми с клиентите в Индия.

Европейската потребителска организация и осем нейни членове подадоха жалби срещу WhatsApp до Европейската комисия. Асоциация „Активни потребители“ не е сред осемте. BEUC твърди, че WhatsApp оказва натиск върху потребителите да приемат новото съобщение за поверителност. Жалбоподателите твърдят, че приложението „не е обяснило на ясен и разбираем език естеството на промените“. Говорител на Facebook заяви, че „действието на BEUC се основава на неразбиране на целта и ефекта от актуализацията на нашите условия за обслужване.“

Днес стана известно, че WhatsApp е блокирало над два милиона акаунта в Индия през май и юни заради нарушаване на правилата. Данните показват, че за 95% от тях причината е нарушаване на ограниченията за броя на изпратените съобщения в Индия, съобщи BBC. Цитатът е от първия месечен доклад за съответствие с противоречивите нови правила в Индия, където WhatsApp има около 400 милиона потребители.

От няколко месеца WhatsApp неправомерно притиска своите потребители да приемат новите му условия за ползване и политика за поверителност. А термините според BEUC не са нито прозрачни, нито разбираеми за потребителите.

Първо оплакването се дължи на постоянните, повтарящи се и натрапчиви известия, подтикващи потребителите да приемат актуализациите на правилата на WhatsApp. Съдържанието на тези известия, тяхното естество, време и повтаряне оказват ненужен натиск върху потребителите и накърняват свободата им на избор. Като такива те представляват нарушение на Директивата на ЕС относно нелоялните търговски практики, смята BEUC.

Освен това жалбата подчертава непрозрачността на новите условия и факта, че WhatsApp не е успял да обясни на ясен и разбираем език естеството на промените. По принцип е невъзможно потребителите да разберат ясно до какви последствия водят промените за тяхната неприкосновеност, особено по отношение на прехвърлянето на личните им данни към Facebook и други трети страни. Тази неяснота представлява нарушение на правото на ЕС за защита на потребителите, което задължава компаниите да използват ясни и прозрачни договорни условия и търговски съобщения.

Поведението на WhatsApp се влошава от факта, че той непрекъснато подтиква потребителите да приемат политика за поверителност, която в момента е под контрола на европейските органи за защита на данните. BEUC призовава органите за защита на данните да ускорят своите разследвания. Призовават се органите за защита на потребителите и мрежата от органи за защита на данните да работят в тясно сътрудничество по тези въпроси.

Генералният директор на BEUC Моник Гойенс е цитиран да казва, че WhatsApp бомбардира потребители от месеци с агресивни и постоянни изскачащи съобщения, за да ги принуди да приемат новите условия за ползване и политика за поверителност. „Казват на потребителите, че достъпът им до приложението им ще бъде прекъснат, ако не приемат новите условия. И все пак потребителите не знаят какво всъщност приемат. WhatsApp е умишлено неясен по този въпрос и потребителите ще бъдат изложени на обширна обработка на данни без валидно съгласие. Ето защо призоваваме властите да предприемат бързи действия срещу WhatsApp, за да гарантират, че то зачита правата на потребителите.

„Bureau Européen des Unions de Consommateurs“.

Можете да споделите: