Асоциация „Активни потребители“ знае ли, че BEUC е подала жалба срещу WhatsApp?

Причината е натиск върху потребителите за приемане на новите правила за поверителност на компанията, която има проблеми с клиентите в Индия.

Цялата публикация „Асоциация „Активни потребители“ знае ли, че BEUC е подала жалба срещу WhatsApp?“