Британският надзорен орган разследва бившия министър на здравеопазването

ICO стартира разследване за използването на канали за лична кореспонденция в държавни институции

Елизабет Денъм, комисар по информацията в Обединеното кралство, публикува на 06 юли 2021 съобщение в блога си за началото на разследването на висши държавни служители.

Тя пише, че е притеснително, ако министри и висши длъжностни лица използват канали за частна кореспонденция, като лични профили за електронна поща, за служебни цели. Според нея в обществото не трябва да има усещане за загуба на прозрачност по отношение на решенията, засягащи тях и техните близки. Като регулатор за защита на данните и свободата на информация, това ме касае, казва Денъм.

Използването на лични канали за кореспонденция само по себе си не нарушава свободата на информация или правилата за защита на данните. Но се притеснявам, че информацията в частните имейл акаунти или услугите за съобщения се забравя, пренебрегва, автоматично изтрива или по друг начин не е достъпна, когато по-късно бъде направено искане по закона за свобода на информацията. Това затруднява процеса и излага на риск запазването на официалните записи за вземане на решения. Също така се притеснявам, че имейлите, съдържащи лични данни, не са добре защитени в личните имейл акаунти на хората.

Офисът е разглеждал тези проблеми в миналото и е дал  ясни насоки относно използването на частни комуникационни канали, които са достъпна на уебсайта.

Правителственият кодекс за практика също така определя ясни стандарти и подчертава значението на доброто управление на записите за осигуряване на обществено доверие, особено след национална криза.

Ето защо моят офис започна официално разследване за използването на канали за частна кореспонденция в Министерството на здравеопазването и социалните грижи и връчи информационни съобщения на отдела и други, за да запази доказателства, свързани с моето запитване, пише Денъм.

Това разследване ще установи дали са използвани канали за частна кореспонденция и дали тяхното използване е довело до нарушения на свободата на информацията или закона за защита на данните. Резултатите от това разследване ще бъдат публикувани.

ICO има редица правомощия след приключване на разследването, вариращи от препоръки за добри практики и известия за изпълнение, до възможността за наказателно преследване на лица, когато информацията е била умишлено унищожена, променена или скрита, след като е била поискана съгласно Закона за свобода на информацията.

Публикацията на Денъм започва със следния текст:

Ролята на прозрачността като основополагаща за демокрацията никога не е била по-ясна от последните осемнадесет месеца. Правителствени решения за общественото здраве и гражданските свободи, за това къде можем да пътуваме и кого можем да видим, за ваксини и тестове, за подкрепа и преструктуриране на икономиките – всички тези решения се вземат от името на обществото от управляващите. Ефектите от решенията, взети през това време, ще бъдат с нас през следващите години.

Чрез прозрачността и обяснението на тези решения хората могат да ги разберат и да им се доверят. И именно чрез документиране на тези решения могат да се извлекат поуки за информиране на бъдещи решения – нещо, подчертано от международната общност за прозрачност миналата година.

Според британски медии прегрешилият министър на здравеопазването е вече напусналият поста си Мат Ханкок.

 

Можете да споделите: