Британският надзорен орган разследва бившия министър на здравеопазването

ICO стартира разследване за използването на канали за лична кореспонденция в държавни институции

Цялата публикация „Британският надзорен орган разследва бившия министър на здравеопазването“