Защитата на личните данни и огледите на имоти

Ирландският надзорен орган се е погрижил да напише насоки относно информацията, която могат да искат брокерите

Ирландската Комисия за защита на данните отбелязва практиката агенти на недвижими имоти да събират лични данни с цел организиране на огледи.

Комисията за защита на данните (DPC)  вече издаде насоки за подпомагане на агенти и наемодатели, преди да бъде сключен договор за наем.

Позицията, вече очертана в насоките на DPC за отдаване под наем, е подобна и при ситуацията, когато физическо лице е потенциален купувач на имот, пише в документа на надзорния орган.

Според него компаниите за недвижими услуги (агенти за недвижими имоти), които изискват или изискват каквато и да е форма на лични данни от потенциални клиенти за целите като организиране на оглед, сключване на договор за отдаване под наем или приключване на продажба, са администратори на данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR).

GDPR и Законът за защита на данните от 2018 г. задължават администраторите на данни да гарантират, че те спазват всички принципи на закона за защита на данните.

Един от най-важните принципи, които секторът на услугите за недвижими имоти следва да вземе предвид в случай на бъдещи купувачи, е принципът за минимизиране на данните. Този принцип изисква агентите за недвижими имоти да събират не повече лични данни, отколкото е необходимо за постигане целта, за която са необходими личните данни.

Личните данни, необходими за организиране на оглед, трябва да бъдат значително по-малко от личните данни, които може да са необходими, когато дадено лице реши да премине към по-напреднал етап на закупуване на имот, като например даване на оферта или самата покупка.

Агентите за недвижими имоти трябва да могат да докажат, че се събират само подходящи лични данни, ограничени до необходимото с цел организиране на посещението на имота.

DPC не счита, че може да има оправдание (включително ограничения, свързани с COVID-19) за обширното събиране на лични данни като финансови отчети, доказателства за средства, сметки за комунални услуги и др.

Администраторите на данни също трябва да спазват принципа за ограничаване на целта.

Личните данни не трябва да се събират „за всеки случай“ с някаква недефинирана или недекларирана бъдеща цел. Личните данни трябва да се събират само за „конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели“.

Администраторите на данни също трябва да бъдат прозрачни за физическите лица по отношение на целта или целите, за които се събират личните данни. Това означава, че физическите лица трябва да бъдат информирани, ако личните данни, събрани с изричната цел да улеснят огледа на даден имот, трябва да се използват за други цели, като например оценка на финансовото състояние на лицето, за аналитични цели или профилиране на потенциални купувачи.

Съгласно GDPR всяко обработване на лични данни трябва да има правно основание. За допълнителна информация относно правните основи на GDPR за обработка на лични данни DPC има отделни указания.

Ръководството на DPC за искане на лични данни от потенциални наематели предоставя казус за прекомерното събиране на данни от агенция за отдаване под наем.

Можете да споделите: