Странно сдружение ще проверява българските сайтове за спазване на GDPR

Споразумение за защита на личните данни на потребителите подписаха КЗЛД и НАЗП

„Споразумение защита на личните данни на потребителите при ползването на услуги на доставчици на съдържание онлайн, подписаха днес Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Стоил Алипиев – председател на Сдружение „Национална асоциация за защита на потребителите”(НАЗП).“
Това съобщи сайтът на Комисията и аз проверих сайта на Министерството на икономиката, където трябва да е записано въпросното сдружение.

Ами няма информация. Какво смята да прави сдружението:
„Една от главните цели на сътрудничеството е да се защитят основните права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни, както и активно противодействие на тяхното неправомерно обработване.
Подписаното Споразумение за защита на личните данни на потребителите при ползването на услуги на доставчици на съдържание онлайн ще се превърне във важен механизъм за предотвратяване незаконосъобразното събиране, обработване и използване на лични данни на потребителите в Интернет.
КЗЛД и НАЗП ще извършат съвместно проучване и анализ доколко предоставящите услуги администратори на лични данни в онлайн пространството, които ползват бисквитки и други проследяващи технологии, спазват Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
В обхвата на проучването ще попаднат доставчици на съдържание онлайн в различни сектори.
Двете страни поемат ангажимент заедно да проведат разяснителна информационна кампания относно защитата на личните данни на физическите лица, тяхното съхранение, обработване и използване с оглед предотвратяване възникването на условия за злоупотреби.
Комисията за защита на личните данни и Сдружение „Национална асоциация за защита на потребителите” активно ще си сътрудничат и обменят информация при възникнали казуси за злоупотреба с лични данни в сигнали от потребители.
Установените добри практики ще бъдат популяризирани.“
Леле колко амбициозно! Сигурно имат и сайт, който е за пример – нали ще правят „проучване и анализ“?
Около три секунди ми трябваха за моя анализ – сайтът на въпросното сдружение не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Не зная каква разяснителна и информационна кампания ще правят, ама първо да си оправят сайта.

Можете да споделите: