348,7 милиона евро ли ще е най-високата глоба за нарушаване на GDPR?

Люксембург пита страните членки за санкцията

Националната комисия за защита на данните в Люксембург възнамерява да глоби Amazon с 425 милиона долара (348,7 милиона евро) за нарушения на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС, свързани с практиките на компанията за събиране на данни, съобщи Wall Street Journal.

На сайта на Европейския комитет по защита на данните само се съобщава, че CNPD е публикувала 18 решения относно разследвания за видеонаблюдение и геолокация и за тематичен одит за ролята на длъжностното лице по защита на данните (DPO).

Тези решения се отнасят до приемането на коригиращи мерки и / или административни глоби, ако са установени нарушения, или приключване на дела, ако не са установени нарушения.

В съответствие с член 41 от Закона от 1 август 2018 г. за организацията на CNPD и Общия режим за защита на данните, решенията за резултатите от разследванията се вземат от ограничената комисия на CNPD.

Решенията по принцип се публикуват анонимно на нейния уебсайт ( www.cnpd.lu ), с изключение на случаите, когато ограничената комисия решава да приложи член 52 от гореспоменатия закон.

Можете да прочетете за тези глоби тук .“

Вестникът пише, че CNPD  е изпратила своя проект на решение до другите регулаторни органи в ЕС, които ще трябва да одобрят санкцията съгласно процедура по член 64, преди да може да бъде връчена официално. Ако глобата остане, това ще бъде най-голямата глоба от GDPR, издадена до момента.

„NPD публикува 18 решения относно резултати от разследвания, пише в сайта на комисията.

В съответствие с член 41 от Закона от 1 август 2018 г. за организацията на CNPD и Общия режим за защита на данните, решенията за резултатите от разследванията се вземат от комисия на CNPD.

Решенията по принцип се публикуват анонимно на уебсайта му , освен когато ограничената комисия реши да приложи член 52 от споменатия закон.“

Можете да споделите: