Европейската Комисия представи eIDAS Regulation

Предимствата започват от подаване на данъчна декларация, минават през записване в университет и се стига до проверките на летището и наемането на автомобил

Европейската Комисия предложи рамка за европейска цифрова самоличност, която ще бъде достъпна за всички граждани на ЕС. Гражданите ще могат да доказват самоличността си и да споделят електронни документи от своите европейски портфейли за цифрова самоличност с натискането на един бутон на телефона си. Те ще имат достъп до онлайн услуги чрез своята национална цифрова идентификация, която ще се признава в цяла Европа. Най-големите платформи ще бъдат задължени да приемат европейските портфейли за цифрова самоличност по искане на ползвателя, например като доказателство за неговата възраст. Използването на европейския портфейл за цифрова самоличност винаги ще бъде по избор на потребителя.

Еврокомисарят Маргрете Вестегер е цитирана да казва, че цифровата самоличност ще ни позволи във всяка държава членка да се чувстваме като у дома си – без да имаме допълнителни разходи и с по-малко пречки, независимо дали наемаме апартамент или откриваме банкова сметка извън държавата, от която произхождаме. И ще можем да правим това по сигурен и прозрачен начин, като решаваме сами каква информация и с кого и с каква цел искаме да споделим за себе си. Това е уникална възможност за всички нас да изпитаме какво означава да живеем в Европа и да бъдем европейци.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон казва, че гражданите на ЕС очакват не само високо равнище на сигурност, но и удобство, независимо дали работят с националните администрации, например при подаването на данъчна декларация, или се регистрират в европейски университет, където се нуждаят от официална идентификация. Европейските портфейли за цифрова самоличност предлагат нова възможност на гражданите да съхраняват и използват данни за всички видове услуги – от проверките на летището до наемането на автомобил. Големите и малките компании с помощта на цифровата самоличност ще могат да предлагат широк набор от нови услуги, тъй като тя е решение за сигурни и надеждни услуги за идентификация.“

Съгласно новия регламент държавите членки ще предлагат на гражданите и предприятията цифрови портфейли, които ще могат да свържат техните национални цифрови самоличности с данни за други лични характеристики (напр. свидетелство за управление на МПС, дипломи, банкова сметка). Тези портфейли могат да бъдат предоставяни от публични органи или от частни субекти, които се признават от съответната държава членка.

Новите европейски портфейли за цифрова самоличност ще дадат възможност на всички европейци да получават достъп до услуги онлайн, без да се налага да използват частни методи за идентификация или да споделят излишно лични данни. С това решение те ще имат пълен контрол върху данните, които споделят.

Европейска рамка за цифрова самоличност:

  • ще бъде на разположение на всеки, който желае да я използва: всички граждани на ЕС и пребиваващи в Съюза лица и всички предприятия в Съюза, желаещи да използват европейската цифрова самоличност, ще могат да направят това;
  • ще се използва широко: европейските портфейли за цифрова самоличност ще могат да се използват широко или като начин за идентифициране на ползвателите, или за доказване на някои техни лични характеристики, с цел да им се предостави достъп до публични и частни цифрови услуги в целия Съюз.
  • ще предостави на ползвателите контрола върху техните данни: европейските портфейли за цифрова самоличност ще позволят на хората да избират кои ключови елементи на своята самоличност, данни и удостоверения да споделят с трети страни и да проследяват използването им. Контролът от страна на ползвателя гарантира, че ще се споделя само информация, която трябва да бъде споделена.

За да се превърне това в реалност възможно най-скоро, предложението е придружено от препоръка. Комисията приканва държавите членки да създадат общ инструментариум до септември 2022 г., като започнат необходимата подготвителна работа незабавно. Този инструментариум следва да включва техническата архитектура, стандарти и насоки за най-добри практики.

Успоредно със законодателния процес Комисията ще работи с държавите членки и частния сектор по техническите аспекти на европейската цифрова самоличност. Комисията ще подкрепи прилагането на европейската рамка за цифрова самоличност чрез програмата „Цифрова Европа“, а много държави членки са предвидили проекти за прилагането на решения за електронно управление, включително на европейската цифрова самоличност в своите национални планове в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.

В Цифровия компас на Комисията за 2030 г. се определят редица общи и етапни цели, чието постигане ще бъде подпомогнато от европейската цифрова самоличност. Например до 2030 г. всички основни обществени услуги следва да бъдат достъпни онлайн, а всички граждани ще имат достъп до електронни медицински досиета, като 80 % от гражданите следва да използват електронни решения за доказване на самоличност (eID).

За тази инициатива Комисията надгражда върху съществуващата трансгранична правна рамка за надеждни цифрови самоличности — европейската инициатива за електронна идентификация и удостоверителни услуги (Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги). Приета през 2014 г., тя предоставя основата за трансгранична електронна идентификация, удостоверяване на автентичност и сертифициране на уебсайтове в рамките на ЕС. Около 60 % от европейците вече могат да се възползват от настоящата система.

Няма обаче изискване към държавите членки да разработят национална цифрова самоличност и да я направят оперативно съвместима с разработените от други държави членки решения, което води до големи различия между държавите. С настоящото предложение се премахват тези недостатъци, като се подобрява ефективността на рамката и се разширяват ползите от нея върху частния сектор и мобилната употреба.

За повече информация

Европейска цифрова самоличност — въпроси и отговори

Европейска цифрова самоличност — факти

Регламент за европейската цифрова самоличност

Препоръка относно европейската цифрова самоличност 

Уебстраница за електронната идентификация и удостоверителните услуги

Доклад за оценката на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги

Цифрово десетилетие — съобщение за медиите

 

Можете да споделите: