Какъв е редът за коригиране на сгрешени данни в сертификатите за ваксинация?

В случаите, когато ваксината е поставена от РЗИ или структури към МЗ, гражданите подават сигнал в РЗИ и при установяване на основания за извършване на корекция, РЗИ попълва заявка-декларация по образец (Приложения 3 и 4), която се изпраща в МЗ за изпълнение.

На 19 май разказах, че омбудсманът Диана Ковачева е изпратила писмо до служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров във връзка с жалби и сигнали на граждани до институцията, свързани с проблеми при издаване на сертификати за ваксинация срещу COVID-19, вследствие на които на практика те не могат да получат документ, удостоверяващ поставените им ваксини.

Ето и публикацията от сайта на министерството:

Във връзка със зачестилите сигнали на граждани за допуснати грешки в електронните удостоверения (сертификати) за поставена ваксина срещу COVID-19, Министерството на здравеопазването информира:

Всички несъответствия, за които министерството е сезирано, ще бъдат отстранени до 21 май, този петък. Става дума за грешно изписани имена, изписани на латиница за гражданите с ЕГН и ЛНЧ.

В случаите, когато граждани, установят несъответствия в издадените сертификати (сгрешено име, дата на поставяне на ваксина, ЕГН, адрес или др.), трябва да подадат сигнал до временния имунизационен пункт, в който е поставена ваксината или до съответната регионална здравна инспекция, на територията, на която се намира пунктът. Сигналът е в свободен текст, съдържащ трите имена на лицето, данни за контакт, за поставените ваксини и описани подробно констатираните несъответствия. При необходимост към сигнала се прилагат копия на документи.

В случаите, когато лице подаде сигнал до имунизационния пункт, в който му е поставена ваксината или необходимостта от промяна е установена от страна на медицински специалист, директорът/управителят на лечебното заведение попълва и подписва заявка -декларация по образец (Приложения 1 и 2) за корекция на данни или за анулиране на запис в НЗИС и изпраща документа до РЗИ. След положително становище на РЗИ заявката се подава за изпълнение в МЗ.

В случаите, когато ваксината е поставена от РЗИ или структури към МЗ, гражданите подават сигнал в РЗИ и при установяване на основания за извършване на корекция, РЗИ попълва заявка-декларация по образец (Приложения 3 и 4), която се изпраща в МЗ за изпълнение.

Министерството на здравеопазването създаде и възможността при несъответствия в имената, изписани в сертификат за ваксинация, гражданите да сигнализират и директно МЗ, като изпратят имейл на следната електронна поща: mhcallcenter@mh.government.bg. в имейла трябва да бъдат приложени копие на сгрешения сертификат и посочени вярно изписаните имена на лицето.

Обръщаме внимание, че в Националната здравно-информационна система, модул е-Имунизация, са разрешени корекции единствено на следните данни: дата на администриране на ваксината; код на заболяване, срещу което се извършва имунизацията; дата на следващата доза при серийни ваксини; предходната имунизация от серията е поставена преди съществуването или извън системата НЗИС (ако ваксината изисква повече от една доза); национален референтен номер (НРН) на предходната имунизация от серията (ако ваксината изисква повече от една доза); настоящ адрес на пациента (всяко от полетата вътре); националност на пациента по ISO 3166-1 alpha-2; социална група на пациента (лекари, учители, общи работници, пенсионери и т.н.); телефон за връзка с пациента; имейл за връзка с пациента; телефон за връзка с лекаря; имейл за връзка с лекаря.

За всяка корекция, извън описаните по горе, записът трябва да се анулира, чрез подаване на заявка-декларация (Приложения 3).

Всички лечебни заведения и РЗИ следва да изпълняват заповед № РД-01-202/02.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, е регламентирана в стандартната оперативна процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система, модул е-Имунизация. Заповедта е достъпна на адрес

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/02/zapoved_im_campaign_2_04_2021.pdf

Стандартна оперативна процедура за промяна на данни Национална здравно-информационна система модул е-Имунизация

PDF файл, 399,1 KB, качен на 18.05.2021

Приложение № 1 – ЛЗ Образец на заявка-декларация за анулиране на грешно въведени записи в НЗИС v1.6.2

PDF файл, 216,1 KB, качен на 18.05.2021

Приложение № 2 – ЛЗ Образец на заявка-декларация за корекция на грешно въведена информация в НЗИС v1.6.2

PDF файл, 1,8 MB, качен на 18.05.2021

Приложение № 3 – РЗИ Образец на заявка-декларация за анулиране на грешно въведени записи в НЗИС v1.6.2

PDF файл, 310,7 KB, качен на 18.05.2021

Приложение № 3 – РЗИ Образец на заявка-декларация за корекция на грешно въведена информация в НЗИС v1.6.2

PDF файл, 359,1 KB, качен на 18.05.2021

Можете да споделите: