Дойде ред и на TikTok да се оправдава за злоупотребата с лични данни

Популярната платформа за споделяне на видео ще трябва да преразгледа търговските си практики и политики

През седмицата Европейската комисия и мрежата от национални потребителски органи (CPC) започнаха официален диалог с TikTok за преглед на търговските практики и политика. Това е след предупреждение от Европейската потребителска организация (BEUC) по-рано тази година за нарушенията от TikTok на потребителските права в ЕС.

Проблемните области включват скрит маркетинг, агресивни рекламни техники, насочени към деца, и определени договорни условия в политиките на TikTok, които могат да се считат за подвеждащи и объркващи за потребителите. Дидие Рейндерс, комисар по правосъдието, е цитиран да казва, че пандемията допълнително ускори дигитализацията, това донесе нови възможности, но създаде и нови рискове, особено за уязвимите потребители. В Европейския съюз е забранено да се насочвате към деца и непълнолетни с прикрита реклама, като банери във видеоклипове. Диалогът, който започва, трябва да подкрепи TikTok в спазването на правилата на ЕС за защита на потребителите.

TikTok разполага с един месец, за да отговори и да поеме ангажименти пред Комисията и органите на КЗК, съвместно ръководени от Шведската агенция за потребителите и Ирландската комисия за конкуренция и защита на потребителите.

В цитираното предупреждение от Европейската потребителска организация (BEUC) по-рано тази година относно нарушенията от TikTok на потребителските права в ЕС се казва, че освен жалба до Европейската комисия и мрежата от органи за защита на потребителите, потребителските организации в 15 държави са алармирали своите власти и са ги призовали да разследват поведението на гиганта в социалните медии.

Въз основа на констатациите от ново изследване, BEUC твърди, че TikTok е нарушил правата на потребителите в ЕС и не успява да защити децата от скрита реклама и неподходящо съдържание:

  • Няколко термина в „Условията за ползване“ на TikTok са несправедливи: Те са неясни, двусмислени и благоприятстват TikTok в ущърб на неговите потребители. Условията за авторското право са също толкова несправедливи, тъй като дават на TikTok неотменимо право да използва, разпространява и възпроизвежда видеоклиповете, публикувани от потребителите, без възнаграждение.
  • TikTok не успява да защити децата и тийнейджърите от скрита реклама и потенциално вредно съдържание на своята платформа. Маркетинговите предложения на TikTok за компании, които искат да рекламират в приложението, допринасят за разпространението на скрит маркетинг. …
  • Практиките на TikTok за обработка на лични данни на потребителите са подвеждащи. TikTok не информира ясно своите потребители, особено по начин, разбираем за деца и тийнейджъри, за това какви лични данни се събират, с каква цел и по каква правна причина. Тази информация обаче е от съществено значение за потребителите, когато използват услугите на Tik Tok. Считаме, че някои от тях, както и други практики потенциално са в нарушение на Общия регламент за защита на данните и сме ги насочили към вниманието на органите за защита на данните в контекста на текущите разследвания на компанията.

С това действие BEUC и нейните членове искат властите да започнат цялостно разследване на политиките и практиките на Tik Tok и да гарантират, че TikTok зачита правата на потребителите в ЕС. Компанията трябва правилно да информира потребителите за своя бизнес модел и дейности по обработка на данни и да спре да налага нелоялни условия и практики на своите потребители. TikTok също трябва да спре да държи потребителите си в неведение относно финансовите последици от закупуването на виртуални подаръци за техните любими идоли и да подобри справедливостта на тази услуга. По-специално децата и тийнейджърите, които формират важна част от аудиторията на Tik Tok, трябва да бъдат адекватно защитени по отношение на излагането им на маркетинг, скрита реклама и неподходящо съдържание.

Моник Гойенс, генерален директор на Европейската потребителска организация (BEUC), казва, че „Само за няколко години TikTok се превърна в едно от най-популярните приложения за социални медии с милиони потребители в цяла Европа. Но TikTok разочарова своите потребители, като масово нарушава техните права. Открихме цяла поредица от нарушения на правата на потребителите и затова подадохме жалба срещу TikTok.

„Децата обичат TikTok, но компанията не успява да ги защити. Не искаме най-малките да бъдат изложени на всеобхватна скрита реклама и несъзнателно да се превръщат в билбордове, когато просто се опитват да се забавляват.

„Заедно с нашите членове – потребителски групи от цяла Европа – настояваме властите да предприемат бързи действия. Те трябва да действат сега, за да са сигурни, че TikTok е място, където потребителите, особено децата, могат да се забавляват, без да бъдат лишени от правата си. „

Можете да споделите: