Кой ще коригира сгрешените лични данни на чуждестранни студенти по медицина в Националната здравно-информационна система?

За мен издаваните сертификати за ваксинация с невярна информация са директно нарушение на GDPR

Не за първи път пиша за проблемите на Националната здравно-информационна система. Вчера стана известен още едно нарушение на Общия регламент относно защитата на личните данни /GDPR/ – отсъствието на ред, възможност и срок за корекция на вече въведени грешни данни.

Покрай останалите проблеми на системата омбудсманът Диана Ковачева сезира здравния министър и за този за проблем. Стана ясно, че Регионалните здравни инспекции, към които гражданите се обръщат за съдействие, не разполагат с възможност за корекция на вече въведени данни, което може да бъде направено единствено от „Информационно обслужване“ АД, за което обаче няма определен ред и срокове

Ето и текста на съобщението от сайта на омбудсмана:

„Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров във връзка с жалби и сигнали на граждани до институцията, свързани с проблеми при издаване на сертификати за ваксинация срещу COVID-19, вследствие на които на практика те не могат да получат документ, удостоверяващ поставените им ваксини.

Поради сериозността на проблема, освен писмената препоръка, Ковачева проведе и разговор с министъра, в който лично го информира за проблемите на жалбоподателите, а министър Кацаров я увери, че до петък, 21 май, проблемите, с които омбудсманът го е сезирал, ще бъдат отстранени.

„Един от сериозните проблеми, с които граждани се обръщат към мен и, който към момента не е решен, е невъзможността електронната система да генерира сертификат в случаите, когато гражданите са ваксинирани с втора доза на ваксина, различна от първата“, пише омбудсманът.

Доц. Ковачева посочва, че същевременно, от жалбите и сигналите е видно, че лечебните заведения и Регионалните здравни инспекции, към които гражданите се обръщат за съдействие, не разполагат с възможност за корекция на вече въведени данни, което може да бъде направено единствено от „Информационно обслужване“ АД, за което обаче няма определен ред и срокове.

Омбудсманът дава пример с жалба на гражданка, която в сигнала си посочва, че е ваксинирана в Регионалната здравна инспекция – Стара Загора с две дози от ваксината Pfizer-BioNTech COVID-19, за което й е издадено картонче. Жената обръща внимание, че при поставянето на втората доза, от РЗИ са отказали да й издадат сертификат и са я насочили да го получи от личния си лекар или с КЕП. При проверка в електронното й медицинско досие е установено, че в него се съдържа информация за поставена само първа доза и то на друга ваксина – тази на AstraZeneca. Жалбоподателката уверява, че двукратно се е обръщала към РЗИ – Стара Загора с искане да получи сертификат, както и към Министерство на здравеопазването. Прилага получени отговори от РЗИ – Стара Загора, в които случилото се е определено първо като „допуснато объркване при регистрацията на Вашата ваксинация“, а впоследствие като „техническа грешка“ и се отбелязва, че корекция не може да бъде направена на местно ниво, а само от Информационно обслужване, което е сигнализирано.

„В жалбите на гражданите се посочва, че не са успели да получат електронен сертификат след ваксинация с втора доза на ваксината на AstraZeneсa, когато тя е извършена в по-кратък срок от определената в електронната система дата за прилагане на втората доза. Като пример бих искала да отбележа жалба от гражданка по този повод, във връзка с която съм отправила препоръка до болницата, в която е поставена ваксината, пише омбудсманът и допълва, че се съобщава също за издадени сертификати, които се различават от образеца, генериран от електронната системата и нямат QR код.

„Наред с това, в публичното пространство беше изнесена информация за чуждестранни студенти по медицина, личните данни, на които са сгрешени в системата, съответно в генерираните сертификати за ваксинация, но до момента данните не са коригирани. Видно от описаните по-горе случаи, налице са проблеми както при въвеждане на данните в информационната система и генериране на сертификат, така и относно реда, възможностите и сроковете за корекция на вече въведени грешни данни“, категорична е Диана Ковачева.

В писмото си до здравния министър тя настоява за извършване на проверки и предприемане на спешни мерки за отстраняване на посочените проблеми в Националната здравно-информационна система, както и за регламентиране на достъпна възможност за своевременна корекция на допуснати грешки и неточности.

„Очаквам също на гражданите, на които по някоя от посочените по-горе причини към момента все още не е издаден сертификат с коректни данни за проведените имунизации, да бъде оказано съдействие за коригиране на данните и издаването на сертификат за ваксинация срещу COVID-19 в кратък срок“, завършва общественият защитник.“

Ето и текста на самото писмо:

ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ             СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

пл. „Света Неделя“ № 5 гр. София 1000

Относно: Проблеми при издаване на сертификати за ваксинация срещу COVID-19 и съдържащите се в тях грешки и неточности

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЦАРОВ,

Обръщам се към Вас във връзка с жалби и сигнали от граждани до омбудсмана, постъпили през последните седмици, като предоставям на Вашето внимание обобщените проблеми при издаване на сертификати за ваксинация срещу COVID-19, вследствие на които на практика гражданите не могат да получат документ, удостоверяващ поставените им ваксини.

Един от сериозните проблеми, с които граждани се обръщат към мен и, който към момента не е решен, е невъзможността електронната система да генерира сертификат в случаите, когато гражданите са ваксинирани с втора доза на ваксина, различна от първата.

Същевременно, от жалбите и сигналите е видно, че лечебните заведения и Регионалните здравни инспекции, към които гражданите се обръщат за съдействие, не разполагат с възможност за корекция на вече въведени данни, което може да бъде направено единствено от „Информационно обслужване“ АД, за което обаче няма определен ред и срокове.

Например, в жалбата си до омбудсмана гражданка посочва, че е ваксинирана в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора с две дози от ваксината PfizerBioNTech COVID-19, за което й е издадено картонче. Обръща внимание, че при поставянето на втората доза, от РЗИ са отказали да й издадат сертификат и са я насочили да го получи от личния си лекар или с КЕП. Пише, че при проверка в електронното й медицинско досие е установено, че в него се съдържа информация за поставена само първа доза и то на друга ваксина – тази на AstraZeneca. Посочва, че двукратно се е обръщала към РЗИ – Стара Загора с искане да получи сертификат, както и към Министерство на здравеопазването, където жалбата й е заведена. Прилага получени отговори от РЗИ – Стара Загора, в които случилото се е определено първо като „допуснато объркване при регистрацията на Вашата ваксинация“, а впоследствие като „техническа грешка“ и се отбелязва, че корекцията не може да бъде направена на местно ниво, а от Информационно обслужване, което е сигнализирано.

В жалбите на гражданите се посочва, че не са успели да получат електронен сертификат след ваксинация с втора доза на ваксината на AstraZeneсa, когато тя е извършена в по-кратък срок от определената в електронната система дата за прилагане на втората доза. Като пример бих искала да отбележа жалба от гражданка по този повод, във връзка с която съм отправила препоръка към изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, копие от която Ви изпращам.

Съобщава се също за издадени от болницата сертификати, които се различават от образеца, генериран от електронната системата и нямат QR код.

Наред с това, в публичното пространство беше изнесена информация за чуждестранни студенти по медицина, личните данни на които са сгрешени в системата, съответно в генерираните сертификати за ваксинация. Преди месец са се обърнали към ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, където е проведена ваксинацията, както и към Регионалната здравна инспекция, но до момента данните не са коригирани.

Видно от описаните по-горе случаи, налице са проблеми както при въвеждане на данните в информационната система и генериране на сертификат, така и относно реда, възможностите и сроковете за корекция на вече въведени грешни данни.

Във връзка с изложеното, със загриженост за правата на гражданите и на основание предоставените ми от Закона за омбудсмана правомощия, се обръщам към Вас с препоръка за извършване на проверки и предприемане на спешни мерки за отстраняване на посочените проблеми в Националната здравно-информационна система, както и за регламентиране на достъпна възможност за своевременна корекция на допуснати грешки и неточности.

Очаквам също на гражданите, на които по някоя от посочените по-горе причини към момента все още не е издаден сертификат с коректни данни за проведените имунизации, да бъде оказано съдействие за коригиране на данните и издаването на сертификат за ваксинация срещу COVID-19 в кратък срок.

На основание чл. 28 от Закона за омбудсмана, очаквам да ме информирате в разумен срок за резултатите от проверките, Вашето становище и предприетите действия.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,                                                   ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Можете да споделите: