Португалският надзорен орган за защита на данните нареди на националната статистика да спре да прехвърля данни към САЩ

Оказало се, че онлайн преброяването разчита на калифорнийска компания

През седмицата португалският орган по защита на данните (CNPD) нареди на Национален институт за статистика (INE) да спре изпращането на лични данни от Преброяване 2021 в Съединените щати.

CNPD издаде решение, адресирано до INE, за спиране в рамките на 12 часа на всяко прехвърляне на лични данни към Съединените щати или други трети страни без адекватно ниво на защита в контекста на въпросника за преброяване на населението през 2021 г.

След редица сигнали за условията при онлайн събирането на данни, CNPD извършва разследване и установява, че INE възлага на Cloudflare, Inc. въпросника за преброяването чрез споразумение за обработка на данни, което предвижда прехвърляне на лични данни до Съединените щати.

Cloudflare е компания, установена в Калифорния. По вида на услугите, които предоставя, тя е подчинена на законодателството на САЩ за надзор за целите на националната сигурност, което й налага законовото задължение да предостави на властите на САЩ неограничен достъп до лични данни, съхранявани от Cloudflare, без да може да информира своите клиенти за този факт.

CNPD припомня решението на Съда на Европейския съюз по делото Schrems II, в което се казва, че такова законодателство води до непропорционална намеса в основните права на засегнатите лица в светлината на правото на ЕС и следователно не осигурява ниво на защита на данните по същество еквивалентно на гарантираното в Европейския съюз.

Съдът също така приема, че органите за защита на данните са длъжни да преустановят или забранят прехвърлянето на данни, дори когато те се основават на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, какъвто е случаят с договора, подписан от INE, при липса на гаранции за спазването им в третата държава.

Като се има предвид, че става въпрос за лични данни за населението, включително чувствителни като данни за здравето и религията, CNPD счита, че прехвърлянето на данни към Съединените щати или към всяка друга трета държава без адекватна защита трябва да бъде спряно незабавно.

Според информацията, предоставена от INE, отговорите на преброяването, получени до момента, вече обхващат повече от 6,5 милиона души.

Събирането на лични данни е планирано да приключи на 3 май.

Можете да споделите: