Разочароваща обява в сайта на БТПП

Разказвам как обясняват GDPR в Хърватия

Няма нищо лошо образоването по темата на защитата на личните данни. За малките и средните предприятия то е още по-важно. Днес разказвам как го правят в Хърватия и как – у нас, и по-точно в БТПП.

В Хърватия има проект за образоване на малките и средните предприятия – участват националната комисия за защита на личните данни, ирландската комисия и университетът Vrije в Брюксел.

 

Проектът предвижда образователни инициативи и анкета с цел проучване на предизвикателствата, пред които са изправени МСП в усилията им да се съобразят с GDPR. Проектът ARC е съобразен с факта, че ресурсите на малките и средните предприятия са ограничени и спазването на регламента би било проблем за тях. Той помага те да растат и да се развиват, при това ефективно.

Какво пише в обявата за проучването, което се провежда в момента: Ако обработвате лични данни като част от вашия бизнес, GDPR се прилага за вас. Важно е да запомните, че:

  • Данните за служителите също са лични данни
  • Простото съхраняване на лична информация във файл представлява „обработка“ на лични данни.

Косвено физическите лица, чиито лични данни се обработват от малки и средни предприятия, ще се възползват в дългосрочен план от резултата от проекта, защото доброто познаване на разпоредбите за защита на данните води до по-високо ниво на защита на личните данни и по-нисък риск за правата и свободите на респондентите.

Надзорните органи ще имат възможността да получат подробна представа за специфичните предизвикателства, пред които са изправени МСП като администратори на лични данни и да намерят начин да ги подкрепят при справянето с тези предизвикателства. Информацията, получена от изследването, заедно с обратната връзка от консултациите, ще позволи на органите за защита на данните да получат представа за това колко ефективни са те при изпълнението на своите консултантски дейности и в кои сегменти и как могат да подобрят комуникацията си с МСП.

Следователно, за да осигури възможно най-добрата подкрепа на МСП при спазване на Общия регламент, Агенцията за защита на личните данни в сътрудничество с Комисията за защита на данните на Република Ирландия и университета Vrije в Брюксел, в рамките на програмата на ЕС „Права , Равенство и гражданство „изпълнява проекта ARC (Кампания за повишаване на осведомеността за малки и средни предприятия ), пише в сайта им.

БТПП пък съобщава, че осигурява индивидуално обучение по GDPR – Българската търговско-промишлена палата, продължава да осигурява възможно най-добри условия на своите членове и българските фирми за спазване на изискванията за защита на личните данни. …. Обучението е с продължителност от 12 учебни часа, в рамките на два месеца.

Курсовете, естествено не са безплатни, но мен ме разочарова следният цитат –  Компании – производители, в които работят над 250 служители; 

Строителни компании, с над 250 служители персонал

Трета година обяснявам в курсове и лекции, че това разграничение реално няма практическо приложение. И Ирландско-хърватският проект го доказва – дори един файл с лични данни поражда сериозни задължения за компанията – дори да е от двама души.

Можете да споделите: