След месец БТК ще може да спира услуги заради приложения или компютри, които работят в автономен режим и имат за цел кражба на лични данни

На 10 май влизат в сила промените в общите условия на оператора

На сайта на Виваком можете да прочетете промените в общите условия на БТК, които влизат в сила на 10 май тази година.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE (в сила от 10.05.2021 г.)

 

15. Т. 101б.6 се изменя и допълва и придобива следното съдържание:

„101б.6. БТК третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, БТК може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика, включително, но не само:

  • блокиране на IP адреси или диапазони от тях, когато са добре известни източници на посегателства;
  • блокиране на IP адреси, от които произлиза текущо посегателство или са обект на текущо посегателство;
  • блокиране на IP адреси/услуги за достъп до интернет, които демонстрират подозрително поведение (напр. неразрешена комуникация с компоненти на мрежата, смяна на адреси с цел прикриване на идентичността им);
  • блокиране на IP адреси, когато са налице ясни признаци, че са част от мрежа от софтуерни приложения или компютри, които работят в автономен режим и имат за цел кражба на лични данни (бот мрежа);
  • блокиране на определени номера на портове, които представляват заплаха за сигурността и целостта на мрежата.

В тези мерки не се включва наблюдение на специфично съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.“

Това добре, но друга промяна ме притеснява повече:

9. Т. 17 основна (преди т. 17.1.1) се изменя и допълва и придобива следното съдържание: „17. БТК предлага специализирани планове за хора с увреждания, информацията за които е достъпна и се актуализира на vivacom.bg, секция Полезни връзки, и в магазинната мрежа на дружеството. БТК препоръчва на своите абонати да изтеглят информацията за специализираните планове за хора с увреждания при сключване на договор по настоящите Общи условия за целите на документацията, бъдещи справки и непроменено възпроизвеждане.“

Значи, ако сте човек с увреждания и клиент на БТК излиза, че операторът ще гледа да ви прецака и затова трябва да „изтеглите информацията“.

 

Можете да споделите: