Честит нов сайт на НАП, дали работи по-добре от стария ще се разбере до края на месеца

Отново три политики за защита на личните данни, но нито една както трябва

Новият сайт на НАП, който не е ясно дали е обещаният миналата година, заработи днес.

До средата на 2021 г. Националната агенция за приходите ще стартира  изцяло нов портал за електронни услуги, който значително ще улесни потребителите при декларирането и плащането на данъците и осигурителните вноски. Това стана ясно днес по време на встъпителна онлайн пресконференция на приходната администрация  по проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Това съм публикувала под заглавие НАП с нов портал за електронни услуги до средата на 2021 година на 11 юни миналата година.

Общата стойност на проекта е 2 577 110,81 лв., от които 2 190 544,19 лв. европейско финансиране и 386 566,62 лв. – национално съфинансиране.

Това, което видяхме днес обаче е пренареден сайт, с палчета за харесване, а най-интересната рубрика е Контакти с ръководството

В тази страница ще намерите контактите на висшия мениджмънт на НАП и на директорите на дирекции в Централно управление 

Та в края на списъка с директори са и телефонът и имейлът на длъжностното лице за защита на данните на НАП. Тези координати, обаче, ги няма там, където им е мястото –  в политиката за защита на личните данни.

В този вариант на сайт линковете към политиките на началната страница са три и  нито един от текстовете не отговаря на изискванията нито на Закона за защита на личните данни, нито на GDPR.

Но аз имам друг въпрос – това ли е разработката на Мусала Софт? Това ли е най-доброто, на което е способна Държавна агенция „Електронно управление“?

Можете да споделите: