Лондон настоява ЕС бързо да изпълни ангажимента си и да вземе решения за адекватност

Веднага след като Европейската Комисия започна процедурата за регулиране на обмена на лични данни с Великобритания, британското правителство и надзорния орган по защита на данните излязоха с изявления.

На 19 февруари 2021 г. Правителството на Обединеното кралство приветства проекторешенията на Европейската комисия за адекватност на данните

„Правителството приветства проекторешенията на Европейската комисия за адекватност на данните.

Днешните проекторешения следват месеци на дискусии и проправят пътя за непрекъснат свободен поток от данни между ЕС и Обединеното кралство

  • Обединеното кралство настоятелно призовава ЕС да изпълни декларирания си ангажимент да завърши бързо процеса на техническо одобрение, така че да имаме окончателни решения за адекватност на данните възможно най-скоро
  • Това ще осигури сигурност за бизнеса, ще даде възможност за продължаване на сътрудничеството между Обединеното кралство и ЕС и ще гарантира, че правоприлагащите органи могат да пазят нашите граждани в безопасност

Правителството приветства проекторешенията на Европейската комисия за адекватност на данните, които признават високите стандарти за защита на данните в Обединеното кралство и посочват, че Обединеното кралство трябва да бъде считано за „адекватно“.

Обединеното кралство има система за защита на данните от световна класа, която в момента е същата като тази на Европейския съюз, така че е логично Комисията да намери Обединеното кралство „адекватно“.

ЕС вече признава други страни по света като подходящи, включително Аржентина, Канада, Израел, Япония, Нова Зеландия, Швейцария и Уругвай – и Обединеното кралство свободно обменя данни с тези страни.

Позитивните решения за адекватност на данните както съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR), така и Директивата за правоприлагане (LED) биха позволили личните данни да продължат да се движат свободно от Европейския съюз (ЕС) и по-широко европейско икономическо пространство (ЕИП) към Великобритания.

Безпроблемните международни потоци от данни са от съществено значение в свръхсвързания свят. Те подкрепят обмена на информация и идеи в подкрепа на търговията, иновациите и инвестициите, подпомагат правоприлагащите органи за борба с престъпността и подпомагат предоставянето на критични обществени услуги за споделяне на лични данни, както и улесняват здравните и научните изследвания.

Техническото потвърждение на проекторешенията за адекватност ще помогне на британските фирми и организации във всичко – от логистика до правни услуги, здравеопазване до човешки ресурси, да могат да продължат да получават лични данни от ЕС и ЕИП без допълнителни разходи за съответствие. Това гарантира, че те ще избегнат потенциални въздействащи ефекти върху потребителите и ще стимулират стартиращи компании във Великобритания и по-малки фирми, които работят на пазарите в ЕС и продават на клиенти от ЕС.

Обединеното кралство официално предостави на Комисията изчерпателни обяснителни материали преди почти година в началото на оценката на адекватността през март 2020 г. Обединеното кралство вече призна държавите-членки на ЕС и ЕИП като „адекватни“, като част от ангажимента си да установи гладък преход за излизане на Обединеното кралство от блока и обективно управление на потоците от данни.

Оттогава длъжностни лица в Обединеното кралство, ръководени от Министерството на цифровите технологии, културата, медиите и спорта (DCMS), проведоха поредица дискусии със своите колеги от Европейската комисия, за да повторят внимателно и изцяло правната и регулаторна рамка на Обединеното кралство и да демонстрират без съмнение, че Обединеното кралство ясно отговаря на изискванията на ЕС за адекватност на данните.

Публикуваните днес от Комисията проекти на решения сега ще бъдат споделени с Европейския комитет по защита на данните за „необвързващо становище“, преди да бъдат представени на страните членки на ЕС за официално одобрение.“ В текста се изразява надежда за скорошно произнасяне на всички заинтересовани институции. „Комисията не финализира проектите за решения навреме, за да завърши процеса на приемане до края на преходния период. Поради тази причина, като част от Споразумението за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС, беше договорен ограничителен във времето „свързващ механизъм“ за потоците от лични данни. Понастоящем това позволява на личните данни да продължат да текат както преди края на преходния период за Брекзит до шест месеца, докато ЕС завършва процеса на адекватност.

Сега правителството на Обединеното кралство призовава ЕС да завърши бързо този технически процес за приемане и формализиране на тези решения за адекватност възможно най-рано.“

Ето и Изявление на ICO в отговор на публикуването на проект на решение за адекватност от Европейската комисия:

Днес Европейската комисия публикува своите проекти на решения за адекватност на Обединеното кралство. Ако бъдат приети, тези решения ще позволят непрекъснат свободен поток от лични данни от ЕС във Великобритания.

Освен решението си съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR), ЕС публикува и друг проект на решение за лични данни, свързани с правоприлагането.

Решенията за адекватност сега се вземат от Европейския комитет по защита на данните (EDPB), който ще предостави становище на Европейската комисия и представители от държавите-членки на ЕС.

По време на този процес британските предприятия и публичните власти ще продължат да могат да получават данни от ЕС по моста за адекватност, договорен в споразумението за търговия и сътрудничество  през 2020 г.

Комисарят по информацията Елизабет Денъм каза:

„Проектите за решения за адекватност са важен етап в осигуряването на непрекъснат трансфер на данни без триене от ЕС към Обединеното кралство.

„Днешното съобщение ни приближава стъпка по-близо до създаването на ясна картина за организациите, обработващи лични данни от ЕС, и аз приветствам постигнатия напредък.“

Можете да споделите: