EDPB отбелязва Деня на защита на данните с видеопоздравление от надзорните органи

Европейският комитет по защита на данните отправи силно послание към служителите на националните ведомства, бизнеса и хората

Комисията за защита на личните /КЗЛД/ отбеляза Деня за защита на личните данни и тази година с традиционното организиране на приемна за администратори на лични данни и граждани.

Заради извънредната епидемична обстановка приемната се проведе при повишени мерки за защита.

Посетителите общуваха със служителите чрез видеоконферентна връзка.

Разбира се, поставих въпроса за спама по мейлите на длъжностните лица по защита на данните и ги уведомих, че ако тормозът продължи, ще потърся правата си чрез европейските методи за борба с нежеланите търговски предложения.

На сайта си днес КЗЛД публикува и линка към посланието за празника от сайта на EDPB.

Представен беше и дигитален Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните.

Инструментът е разработен по проект SMEDATA – „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”.

Инструментът е достъпен от сайта на КЗЛД – ТУК.

Също по повод на Деня за защита на личните данни стартира анкета, с цел да се събере информация относно готовността на администраторите и обработващите лични данни да привлекат в екипите си лица със специфични потребности и трудови умения.

Събраните данни ще бъдат използвани за обосноваване нуждата от реализиране на проектно предложение, чиято цел е създаване на възможност за социално включване и кариерно развитие на безработни и хора в неравностойно положение чрез индивидуален подход, основан на най-добрите практики за демонстриране на съответствие с правната рамка на ЕС за защита на данните. Сред специфичните цели на подобно проектно предложение са изграждане на капацитет за хора в неравностойно положение за справяне с предизвикателствата на единния европейски пазар, чрез разработване на програма за обучение за демонстриране на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и последващото насърчаване на тяхното социалното включване и мобилност на труда им на територията на Европейския съюз.

Резултатите от проучването ще бъдат оповестени в края на месец май 2021 г. във връзка с третата годишнина от започване прилагането на Общия регламент относно защитата на данните.

Анкетата е реализирана с помощта на средството за генериране на анкети Google Forms.

Можете да споделите: