Защитата на личните данни на децата

Ето слайдовете от моята презентация на уебинара „Права и задължения по GDPR за комуникатори“. НАП днес пък разпрати  съобщение за образователната инициатива на Европейския парламент за повишаване на фискалната грамотност на младите TAXEDU

Третият семинар /разговор или обучение/ тази година беше за предизвикателствата при прилагането на европейския регламент за защита на личните данни (GDPR).

Ето някои от моите слайдове:

Кога е нужно да започнем говорим с децата по темата?

 

Отговорът е в онзи виц – Не вярвайте, моля, на всичко, което разказва вашето дете за детската градина!

В замяна на това и ние няма да вярваме на всичко онова, което децата разказват за вас!“

Това, разбира се, са правила, които и възрастните трябва да спазват!

Днес Националната агенция за приходите пък разпространи съобщение, озаглавено Онлайн платформа за данъчна грамотност на ЕС набира все по-голяма популярност

В текста се казва:

„Все повече европейски държави използват онлайн платформата за данъчна грамотност TAXEDU, която има за цел да даде знания на младите за данъците и за това как те засягат техния живот.

Порталът съдържа игри, материали за е-обучение и микромодули, представящи информацията по забавен и привлекателен начин.

Материалите са насочени към три възрастови групи – деца на възраст между 9 и 12 години, тийнеджъри между 13 и 17 години и по-големи младежи. Съдържанието на материала е налично на всички официални езици на ЕС, включително и на български.

На интернет страницата https://europa.eu/taxedu може да бъде намерен и кът на учителя, предлагащ ресурси, полезни съвети за преподаване на информацията за данъци и за ползите от тях в училище.

Достъпни са и готови планове за уроци за учители. Всеки план на урока включва описание и конкретни цели, заедно с упражнения, които учителите могат да използват в своите часове.

През 2020 г. данъчната администрация на Италия включи платформата TAXEDU в популяризирането на онлайн образователната си кампания, насочена към младите “Tax and school”.

Целта на образователната инициатива на Европейския парламент е повишаване на фискалната грамотност на младите, чрез използване на модерни, дигитални комуникационни канали и съответно намаляването на данъчните измами и избягването на данъци в цяла Европа в дългосрочен план.“

Можете да споделите: