Глобите за нарушаване на GDPR през миналата година достигнаха 272,5 милиона евро

Надзорните органи на Италия и Германия водят в класацията на DLA Piper

Точно преди година под заглавие Глоби от 114 милиона евро за нарушаване на GDPR са наложени в ЕС, разказах за доклада на адвокатската кантора DLA Piper. България беше включена в проучването за първи път със санкции на КЗЛД от 3 156 500 евро.

В доклада през тази година се казва, че 272,5 милиона евро (около 332,4 милиона щатски долара или 245,3 милиона британски лири) са наложени за широк кръг от нарушения на строгите европейски закони за защита на данните според международната адвокатска кантора DLA Piper.

Регулаторът на Италия оглавява класацията за наложените глоби с над 69,3 милиона евро (около 84,5 милиона щатски долара или 62,4 милиона британски лири) след началото на прилагането на GDPR на 25 май 2018 г.

Германия и Франция са на второ и трето място с общи глоби от 69.1 милиона евро и 54.4 милиона евро.

Уведомленията за нарушения на данни от прилагането на GDPR на 25 май 2018 г. са 281 000: Германия (77 747), Холандия (66 527) и Обединеното кралство (30 536) оглавяват таблицата за броя с уведомления на регулаторите за нарушения на данните.

Франция и Италия, държави с население съответно над 67 милиона и 62 милиона души, са регистрирали само 5389 и 3460 уведомления за нарушаване на данни за същия период, според доклада това е илюстрация за  културни различия.

Уведомленията за нарушения в Европа отбелязват двуцифрен ръст за втора поредна година с 331 уведомления на ден след 28 януари 2020 г., 19% увеличение в сравнение с 278 уведомления за нарушения на ден за предходната година.

Спрямо населението на страната Дания заема първа позиция пред Нидерландия със съответно 155,6 и 150 съобщения за нарушения на 100 000 души. Ирландия е на трето място със 127,8 отчетени нарушения на 100 000 души. Гърция, Италия и Хърватия отчитат най-малко нарушения на глава от населението след 28 януари 2020 г.

Най-високата глоба са 50 милиона евро (около 61 милиона щатски долара или 45 милиона британски лири), наложени от френския регулатор за защита на данните на Google, за предполагаеми нарушения на принципа на GDPR за прозрачност и липса на валидно съгласие.

Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство (ICO) публикува две известия за предстоящи глоби през юли 2019 г. на обща стойност 282 милиона британски лири (около 313 милиона евро или 382 милиона щатски долара). Окончателните глоби, наложени през октомври 2020 г., бяха значително намалени до 20 милиона GBP (около 22,2 милиона EUR или 27,1 милиона USD) и 18,4 милиона GBP (около 20,4 милиона EUR или 25 милиона USD).

Коментирайки доклада, Рос Маккийн, председател на британската група за защита на данните и сигурността на DLA Piper, казва, че се очакват първите действия, свързани с ограниченията на GDPR за прехвърляне на лични данни към САЩ.

Можете да споделите: