НАП: Електронни касови бележки ще заместят хартиените

Приходната администрация съобщи днес, че подкрепя нововъведението, но бизнесът трябва да е наясно, че то означава нови отговорности

НАП съобщи днес, че подкрепя идеята електронни касови бележки да заместят хартиените в определени икономически сектори:

„Електронни касови бележки ще заместят хартиените

14 Януари 2021

Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация. Промяната се подкрепя от Националната агенция за приходите, като в близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството.

Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини. Работна група с представители на работодателските и браншови организации обсъжда възможностите за т.нар.  софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на януари. На днешното заседание на работната група бяха коментирани в детайли видовете електронни търговци, които ще могат да ползват новия модел на отчетност, технологичните изисквания и процесите, които да осигурят софтуерната фискализация, както  и правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта.

Пълен запис на срещата можете да видите в YouTube канала на НАП – https://www.youtube.com/watch?v=-cQEoO0qvkw“

На 28 март 2019 г. под заглавие Електронните касови бележки и GDPR разказах за наръчника на Ирландската комисия по защита на данните за изискванията, които трябва да спазват търговците на дребно, при издаване на електронни касови бележки.

Комисията по защита на данните (DPC) установила, че имейл адреси, събрани с цел издаване на електронни касови бележки, по-късно са използвани от търговци на дребно, за да изпращат реклами. За да получат електронна касова бележка клиентите посочват имейл адрес, но те трябва да бъдат уведомени в момента на покупката за възможността да получават писма на този адрес.

Ако търговецът иска да използва този адрес за изпращане на маркетингови имейли, то той трябва да информира клиента за това и да му даде възможност да се откаже от получаването им, пише в наръчника. Това може да става чрез отметка в специално поле, поставена на видно място до полето за посочване на имейл адреса на клиента. Клиентът също така трябва да получи лесна възможност да се откаже от по-нататъшно маркетингови комуникации всеки път, когато с него се свържат за маркетингови цели.

DPC препоръчва електронната система за продажби да има две празни полета за поставяне на отметка – първата се маркира, ако клиентът желае да получи електронна касова бележка; а като втората – ако клиентът е съгласен да получава маркетингови съобщения по електронната поща. Такъв подход дава на клиента яснота и контрол за използването на неговите данни, пише в насоките.

За да спази GDPR продавачът трябва да информира клиентите, чиито данни се обработват, за това, какво ще се случи с тяхната информация.

На клиента трябва да бъде предоставена най-малко следната информация:

(а) Наименованието и данните за контакт на търговеца на дребно

(b) Данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните на този търговец на дребно, ако има такъв

(в) Целите на обработката, за които е предназначен имейл адресът като правно основание за обработката му

(г) Период на съхранение, за който ще се съхранява имейл адресът

(д) Наличието на правото на достъп и коригиране или изтриване на личните данни

Можете да споделите: