Глобиха Vodafone Италия над 12 милиона евро за агресивен маркетинг

Италианският надзорен орган казва, че е получи стотици жалби от недоволни

Италианският надзорен орган за защита на данните (Garante per la protezione dei dati personali) нареди на Vodafone Italia да плати глоба в размер над 12 250 000 евро поради незаконна обработка на личните данни на милиони потребители за целите на телемаркетинга. Освен че трябва да плати глобата, компанията трябва да приложи и няколко мерки, определени от Garante, за да се съобрази с националното законодателство и законодателството на ЕС за защита на данните.

Това решение бележи последната стъпка в сложна процедура, която Garante започва след стотици жалби и сигнали, подадени от потребители срещу нежелани телефонни обаждания, направени от Vodafone и / или търговската мрежа на компанията с цел популяризиране на телефонни и интернет услуги.

Разследванията, проведени от Garante, разкриват основни структурни проблеми, свързани с нарушаването не само на изискванията за съгласие, но и на ключови принципи като отчетност и защита на данните на етапа на проектирането, както се изисква от GDPR.

При разследванията е установено използване на телефонни номера, които не са регистрирани в ROC (Национален регистър на комуникационните оператори), за да се осъществяват маркетинговите обаждания.

Има и нарушения по отношение на обработката на списъци с контакти, закупени от външни доставчици. Тези списъци бизнес партньори на Vodafone са получили от други компании и са прехвърлени на Vodafone без необходимото от потребителите безплатно, информирано и конкретно съгласие.

Мерките за сигурност на управлението на клиентските ресурси също са неадекватни, твърди надзорният орган.

Подадени са няколко жалби и сигнали до Garante от клиенти, с които оператори са се свързвали от името на Vodafone и са искали да им се изпращат идентификатори чрез WhatsApp – доста вероятно за цели, свързани със спам, фишинг или други измамни дейности.

Като взе предвид констатираните в хода на процедурата нарушения, италианският Garante наложи глоба в размер на 12 251 601,00 евро.

Освен това Garante нареди на Vodafone да внедри системи, за да покаже, че обработката за целите на телемаркетинга отговаря на изискванията за съгласие.  От Vodafone ще се изисква да предостави доказателство, че обажданията за телемаркетинг са от номера, регистрирани в ROC.

Компанията ще трябва да приложи по-строги мерки за сигурност, за да предотврати неразрешен достъп до базата данни на клиентите, както и да отговори изцяло на определени искания за упражняване на права на субекти на данни.

И накрая, Garante забрани на Vodafone по-нататъшна обработка на данни за маркетингови или търговски цели, когато такива данни се получават от трети страни, които не са получили безплатното, конкретно и информирано съгласие на потребителите за разкриване на данни.

На 22 септември 2020 г. разказах под заглавието Испанският орган за защита на данните налага глоби на компании за нарушаване на GDPR за глобата от 75 000 евро и е за VODAFONE ESPAÑA за обработка на телефонния номер на ищеца за маркетингови цели.

Можете да споделите: