Ето съобщението на Facebook за недостъпните услугите за съобщения в Европа

Променянето на функции в Messenger, Instagram и Facebook се налага заради законодателството, свързано с прилагането на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации

На 20 декември 2020 г. Аура Сала, ръководител на европейския отдел на Facebook , съобщи за промени във функциите на Messenger, Instagram и Facebook.

От днес, пише той, защитата на поверителността и сигурността на данните в Директивата за поверителност и електронни комуникации от 2002 г. (Директива за електронната поверителност) ще се прилага за повече комуникационни услуги в целия ЕС.

Законите, прилагащи директивата за електронната поверителност, ще се прилагат към услугите за съобщения и обаждания и ще ограничат начините, по които компаниите могат да използват съобщения и данни за обаждания.

„Хората, които използват нашите услуги за съобщения и обаждания в Европа или взаимодействат с приятели и семейство в Европа, могат да забележат някои промени във функциите на Messenger, Instagram и Facebook.

За да се съобразим със закона, трябваше да коригираме начина на работа на нашите услуги, като по-нататъшно разделяне на данните за съобщения от други части на нашата инфраструктура.

Нашата цел е да гарантираме, че хората могат да продължат с поверителната комуникация, като същевременно се сведат до минимум прекъсванията. Приоритизирахме основните функции, като текстови съобщения и видеообаждания, и се уверихме, че повечето от другите ни функции са налични“, пише Аура Сала. Той уточнява, че не работят някои разширени функции като анкети, които изискват използването на специфично съдържание. Според него това се дължи на промените, свързани с новите правила за поверителност.

Аура Сала уверява, че се работи за възстановяването на функциите, а Помощният център разполага с актуализации за някои от тях, които са засегнати.

Той пише, че са нужни и промени, за да се възобнови възможността за идентифициране на вредно съдържание. Според него Директивата за електронната поверителност забранява използването на данни за обаждания и съобщения за предотвратяване, откриване и реагиране при съдържание, което носи вреди, включително на деца. „Европейската Комисия и експертите по безопасност на децата заявиха, че директивата не предоставя правно основание за тези инструменти“, пише Сала. „Включително за анализ на метаданни за съобщения, за да се идентифицират модели на злоупотреба – подход, който смятаме, че може да помогне да запазим общността си в безопасност, като същевременно зачитаме поверителността на съдържанието на съобщенията на хората. Например използваме метаданни, за да споделяме бележки за безопасност, да идентифицираме потенциално вредни акаунти и да защитаваме децата. Очакваме с нетърпение да работим заедно с европейските политици и други заинтересовани страни за постигане на неприкосновеност на личния живот и безопасност. Освен това се надяваме, че инициативи като Project Protect могат да създадат общ подход, който защитава неприкосновеността на личния живот и поддържа хората в безопасност онлайн“,  завършва Сала.

 

Можете да споделите: