Ето съобщението на Facebook за недостъпните услугите за съобщения в Европа

Променянето на функции в Messenger, Instagram и Facebook се налага заради законодателството, свързано с прилагането на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации

Цялата публикация „Ето съобщението на Facebook за недостъпните услугите за съобщения в Европа“