Ирландската Комисия за защита на данните формулира 14 основи на обработката на данни на деца

Общественото им обсъждане продължава до 31 март 2021 година, поканени са да дават мнения всички европейски надзорни органи

Основи за ориентиран към децата подход към обработката на данни публикува за обществено обсъждане ирландската Комисия за защита на данните (DPC), за да стимулира подобрения в стандартите за обработка на данни.

Те въвеждат специфични за децата принципи на тълкуване на защитата на данните и препоръчани мерки, които ще повишат нивото на защита, предоставена на децата, срещу рисковете от обработката на техните данни.

Тези фундаменти ще подпомагат организациите, които обработват данните за деца, като изясняват принципите, произтичащи от стриктните задължения съгласно GDPR, към които DPC очаква такива организации да се придържат.

Основите са създадени след обществена консултация, която DPC проведе през първата половина на 2019 г.

Единият поток от тази консултация беше насочен директно към деца и младежи и ги насърчи да обмислят и да дадат своите виждания относно използване на собствените им лични данни и техните права в контекста на социалните медии.

Другият поток от консултацията беше насочен към всички други заинтересовани страни, включително родители, възпитатели и организации за защита на правата на децата, както и организации, които обработват данните за децата.

Тази версия на Основите е публикувана с цел консултация с всички заинтересовани страни. Коментари по документа са възможни до 31 март 2021 г.

В уводните си думи Хелън Диксън, комисар по защита на данните на Ирландия казва, че в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, DPC се консултира директно с децата относно техните права за защита на данните, за да бъдат изслушани.

Обратната връзка, която събрахме беше безценна, посочва Диксън. Ние сме задължени на всички тези училища, директори, учители и деца, които щедро споделяха тяхното мнение. Като цяло имахме високо ниво на ангажираност в консултацията от органи за защита на правата на децата, индустрия, организации от публичния сектор и самите деца.

Бихме били много доволни да чуем нашите колеги – Органите за защита на данните в ЕИП, казва Диксън, тъй като регламентирането на глобалните доставчици на интернет услуги в Ирландия ще засегне всички субекти на данни за деца в ЕИП.

Та посочва, че около една четвърт от населението на Ирландия са деца, а  личните им данни се обработват всеки ден онлайн и офлайн, в образователни, здравни, развлекателни и спортни, социални услуги и в търговски контекст.

Основите определят стандартите, които всички организации трябва да следват при събиране и обработка на детски данни. Същността на тези основи е, че най-добрият интерес на детето винаги трябва да бъде основното съображение във всички решения, свързани с обработването на личните му данни.

Общият регламент за защита на данните (GDPR), който стана приложим като закон на 25 май 2018 г., признава за първи път в законодателството на ЕС за защита на данните конкретното обстоятелства и рискове, свързани с децата, когато техните личните данни се събират и обработват без адекватни предпазни мерки. GDPR подчертава необходимостта от ясно общуване с деца за това как техните лични данните се обработват, когато услугите са насочени към тях и посочва, че децата може да са по-малко наясно с рисковете.

Признава се правото на децата да упражняват своите права за защита на данните, например личните им данни да бъдат изтрити от онлайн услуги, така че те да не са обременени в зряла възраст с решения, които те са взели за личните им данни, когато не са разбирали напълно последиците от споделянето на техните данни в дигиталната среда.

Можете да споделите: